Dokumenty ke stažení:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

ROZPOČET:

 

DAŇOVÝ ODPOČET RODIČE ZA ÚHRADU ŠKOLNÉHO:

„Školkovné“je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení.

Výše „školkovného“ je rovna minimální mzdě. „Školkovné“ uplatňuje pouze ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Školkovné je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a ne jen daňový náklad.

Do „školkovného“se započítává pouze „školné- úplata za předškolní vzdělávání“ v mateřské škole.