Dokumenty ke stažení:

 

NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

  • VÝROČNÍ ZPRÁVA:

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

ROZPOČET:

Návrch rozpočtu 2023

Návrh rozpočtu 2022

Návrh rozpočtu 2021

Návrh rozpočtu-2020

Návrh rozpočet – 2019

Návrh Rozpočet – 2018

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT:

Výkaz zisku a ztrát 2020/12

 

INFORMACE O ZPRCOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o kamerovém systému

 

DAŇOVÝ ODPOČET RODIČE ZA ÚHRADU ŠKOLNÉHO:

„Školkovné“je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení.

Výše „školkovného“ je rovna minimální mzdě. „Školkovné“ uplatňuje pouze ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Školkovné je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a ne jen daňový náklad.

Do „školkovného“se započítává pouze „školné- úplata za předškolní vzdělávání“ v mateřské škole.