Vážení studenti,

jako Fakultní mateřská škola nabízíme možnost absolvovat u nás pedagogickou praxi – předškolní výchova.

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte s dostatečným předstihem na: skolka@msnavysinach.cz

S sebou: zdravotní průkaz, přezuvky, vhodné oblečení.

Příchod do mateřské školy v 8.00 hodin.​

Těšíme se na Vás!

 

Doporučujeme Vám se seznámit:

  • s RVP
  • se školním řádem FMŠ
  • s organizačním řádem FMŠ
  • s provozním řádem FMŠ
  • s ŠVP
  • s TVP

Aktuální situace Covid 19

Na základě usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020 s účinností od14. října platí výjimka pro pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách. V případě praxí v MŠ a dalších  zařízeních, které nemají zrušenou prezenční docházku, je možné praxi realizovat prezenční formou.

V Praze dne 16.10.2020  Mgr. Michaela Eklová