Medové snídaně

Propagace zdravého životního stylu, správných stravovacích návyků, medu jako potraviny i medu jako léku. Medové snídaně představují dětem včely jako zajímavé živé tvory, objasňují jejich význam pro přírodu i život člověka v konsekventních skutečnostech. Nejedná se o prostou přednášku. Lektor zábavnou interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek přibližuje dětem práci včelařů i práci včel.

Původní základní témata Medových snídaní (historie včelařství, význam medu pro zdraví člověka, péče o včelstvo, ohrožení včelstev, opylování, vznik medu, praktické rady, jak postupovat při bodnutí včelou) jsou postupně obohacována a rozšiřována. V průběhu minulých ročníků tak přibyly pozoruhodnosti struktury včelstev, anatomické zvláštnosti včel, etologické zajímavosti a další. Stále většímu důrazu se těší otázky biodiverzity krajiny, podíl včel na opylování a jejich základní význam pro celý potravní řetězec, včetně produkce potravin na první pohled vzdálených, například mléka.

MRKVIČKA

MRKVIČKA – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy.

 

Mezigenerační setkání

Mezigenerační setkání – od června 2016 je FMŠ Na Výšinách zapojena do projektu neziskové organizace Mezi námi, o. p. s, která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací tak, aby sobě našli cestu, aby si rozuměli a společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy.

Program povídej – děti z FMŠ Na Výšinách pravidelně navštěvují Pečovatelské centrum Kamenická Praha 7.

Program přečti aneb čtecí babičky v FMŠ – Senioři jednou týdně docházejí do mateřské školky předčítat dětem pohádku před odpoledním odpočinkem. Do FMŠ dochází 2 čtecí babičky

S ohledem na Covid 19 jsme přerušili mezigenerační setkání.

 

Svět nekončí za vrátky

Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky – projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí ČR. Celoroční aktivity pro předškolní dětí – „otvíráme oponu“ pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět. Celý projekt je inspirován především obsahem České obce sokolské, dalšími zdroji námětu byl projekt ČOV „Sazka- olympijský víceboj“, zařazený do kampaně Česko sportuje a Rámcový vzdělávací program pro předškolní děti. Hlavním záměrem je podpora aktivního sportování, týmové spolupráce a zdravého řešení volnočasových aktivit.

 

Záhony pro školky

založení záhonů na školní zahradě a péče o něj a pozorování je součástí projektu. Didaktický program ve formě workshopů pro děti a seminářů pro učitele. Cenným průvodcem činností dětí na záhoně je Sešit malého zahradníka, interaktivní omalovánky vydané k projektu, které děti provází všemi záhonkovými událostmi a zůstanou každému jako zápisník. info@zahonyproskolky.cz

Výšinská kavárna

Výšinská rodičovská kavárna, je pilotní projekt nové formy spolupráce, uplatňující individuální přístup. Jde o společné setkávání rodičů, pedagogů a předních odborníků z oblasti předškol-ního vzdělávání. Kavárna zahájila svou činnost v lednu 2017. Cílem je vytvořit fungující pod-mínky pro partnerské vztahy s rodiči dětí a prohloubit vzájemnou spolupráci mezi rodinou
a školou. V kavárně se zaměřujeme na aktuální témata, které Vás nejvíce zajímají. Máte-li chuť se něco více dozvědět, na něco se zeptat, sdílet zkušenosti tak Výšinská kavárna je tím správným místem.

 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

je dlouhodobý vzdělávací projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Prostřednictvím her a praktických činností rozvíjí u dětí vztah k životnímu prostředí. Za sběr baterií a drobného elektrozařízení do určených nádob získáváme body, které vyměňujeme za atraktivní ceny.

Hrátky s Asíkem a Batem – lektorský program pro mateřské školy

V našem eko koutku ve FMŠ sbíráme:

  • Baterie
  • Drobné elektrozařízení
  • Tonery a cartridge

Celé Česko čte dětem

Projekt Celé Česko čte dětem vznikl v roce 2006,smyslem této kampaně je propagace pravidelného předčítání dětem, které má příznivý vliv na jejich emocionální zdraví. Naše FMŠ se do projektu zapojila v únoru 2018.