MRKVIČKA

MRKVIČKA – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy.

 

Mezigenerační setkání

Mezigenerační setkání – od června 2016 je FMŠ Na Výšinách zapojena do projektu neziskové organizace Mezi námi, o. p. s, která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací tak, aby sobě našli cestu, aby si rozuměli a společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy.

Program povídej – děti z FMŠ Na Výšinách pravidelně navštěvují Pečovatelské centrum Kamenická Praha 7.

Program přečti aneb čtecí babičky v FMŠ – Senioři jednou týdně docházejí do mateřské školky předčítat dětem pohádku před odpoledním odpočinkem. Do FMŠ dochází 2 čtecí babičky

S ohledem na Covid 19 jsme přerušili mezigenerační setkání.

 

Svět nekončí za vrátky

Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky – projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí ČR. Celoroční aktivity pro předškolní dětí – „otvíráme oponu“ pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět. Celý projekt je inspirován především obsahem České obce sokolské, dalšími zdroji námětu byl projekt ČOV „Sazka- olympijský víceboj“, zařazený do kampaně Česko sportuje a Rámcový vzdělávací program pro předškolní děti. Hlavním záměrem je podpora aktivního sportování, týmové spolupráce a zdravého řešení volnočasových aktivit.

Medvídek NIVEA

Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu – integrační a vzdělávací projekt, do kterého je FMŠ zapojena od září 2017. Projekt je koncipován v souladu
s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a při maximálním respektu ke specifice vzdělávacího procesu předškolního dítěte podporuje tvorbu kompetencí důležitých pro budoucího školáka. Základním materiálem pro předškolní děti tvoří desky, do nichž je vložen sešit s úkoly, rozšířený soubor pracovních listů.

Záhony pro školky

založení záhonů na školní zahradě a péče o něj a pozorování je součástí projektu. Didaktický program ve formě workshopů pro děti a seminářů pro učitele. Cenným průvodcem činností dětí na záhoně je Sešit malého zahradníka, interaktivní omalovánky vydané k projektu, které děti provází všemi záhonkovými událostmi a zůstanou každému jako zápisník. info@zahonyproskolky.cz

Výšinská kavárna

Výšinská rodičovská kavárna, je pilotní projekt nové formy spolupráce, uplatňující individuální přístup. Jde o společné setkávání rodičů, pedagogů a předních odborníků z oblasti předškol-ního vzdělávání. Kavárna zahájila svou činnost v lednu 2017. Cílem je vytvořit fungující pod-mínky pro partnerské vztahy s rodiči dětí a prohloubit vzájemnou spolupráci mezi rodinou
a školou. V kavárně se zaměřujeme na aktuální témata, které Vás nejvíce zajímají. Máte-li chuť se něco více dozvědět, na něco se zeptat, sdílet zkušenosti tak Výšinská kavárna je tím správným místem.

 

Recyklohraní – ZŠ a MŠ Třebenice

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

je dlouhodobý vzdělávací projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Prostřednictvím her a praktických činností rozvíjí u dětí vztah k životnímu prostředí. Za sběr baterií a drobného elektrozařízení do určených nádob získáváme body, které vyměňujeme za atraktivní ceny.

Hrátky s Asíkem a Batem – lektorský program pro mateřské školy

V našem eko koutku ve FMŠ sbíráme:

  • Baterie
  • Drobné elektrozařízení
  • Tonery a cartridge

Sběrová kampaň

  • 10. – 15. 11. 2020: Podzimní sběrová kampaň drobných elektrospotřebičů a baterií se soutěží. Vyhlašují ELEKTROWIN a ECOBAT. Vítězné školy v každém kraji získají poukázky pro nákup v řetězci prodejen Kaufland..
  • 1. – 31. 1. 2021: Tradiční sběrová kampaň mobilních telefonů bude tentokrát s novým partnerem – společností REMOBIL. Podmínky včas upřesníme.

3. – 31. 3. 2021: Jarní sběrová kampaň drobných elektrospotřebičů a baterií – se soutěží. Vyhlašují ELEKTROWIN a ECOBAT. Vítězné školy v každém kraji získají poukázky pro nákup v řetězci prodejen Kaufland – bude upřesněno

Celé Česko čte dětem

Projekt Celé Česko čte dětem vznikl v roce 2006,smyslem této kampaně je propagace pravidelného předčítání dětem, které má příznivý vliv na jejich emocionální zdraví. Naše FMŠ se do projektu zapojila v únoru 2018.

 

 

 

 

Babička a dědeček do školky

V  školním  roce 2020/2021  bude v naší mateřské škole realizován další  úspěšný projekt  Babička a dědeček do školky, díky  grantu KB Nadace Jistota.  Pro realizaci v termínu září – prosinec 2020  s názvem „Babička a dědeček do školky s Nadací KB Jistota“ bylo  vybráno celkem 5 mateřských školek v Praze a my jsme jednou z nich.

Projekt bude realizován ve třídě 1.A Koťatka.