Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy,

 Na Výšinách 3/1075,

Praha 7

IČ: 49 62 44 15

Datová schránka: 

dy8vcqp

Aktuální vývoj situace sledujte na LYFLE a na webových stránkách.

Úplata za předškolní vzdělávání byla dle §6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v březnu 2020 adekvátně ponížena:

Březen 2020:

Celodenní provoz:  335,- Kč

Polodenní provoz : 230,-Kč      

 

                             

V Praze dne 25. 3. 2020 Mgr. Michaela Eklová

Běžný provoz FMŠ Na Výšinách ukončen

 

 

Vážení rodiče, informujeme vás, že naše MŠ se aktuálně nenachází v běžném režimu předškolního vzdělávání. Praha 7 vychází vstříc

požadavku hl. m. Prahy a

v souladu s nařízením Vlády ČR dává prostory svých školských zařízení

k dispozici pro zajištění péče o děti rodičů, jejichž setrvání v zaměstnání je klíčové

pro zajištění chodu města, a další nutné případy.

Jedná se o příslušníky Integrovaného záchranného systému, pracovníky ve zdravotnictví, řidiče MHD a další potřebné. Školka proto bude dle potřeby využita výhradně pro výše uvedené účely. Děkujeme za pochopení. V případě dotazů či zájmu o vystavení potvrzení na ošetřovné se na nás obracejte na: skolka@msnavysinach.cz, zastupkyne@msnavysinach.cz                       

Na základě vyhlášeného nouzového stavu, aktuálního negativního vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID -19 rozhodla MČ Prahy 7 o uzavření mateřské školy od úterý 17. 3. 2020 do odvolání. Sledujte webové stránky. Vaše Výšiny

"Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let“ , Vám bude posláno elektronicky.

Kontaktujte nás

Provozní doba

6,30 – 17,00 h 
dopolední vyzvednutí  12:30 – 13:00
odpolední vyzvednutí  15:00 – 17:00

Sledujte nás  na facebboku:

FMŠ Na Výšinách

Den otevřených dveří:

 termín zatím není určen, sledujte naše webové stránky.

Děkujeme Vaše Výšiny

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz