Projekt Naše čtvrť, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001439, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Cílem projektu je podpořit integraci dětí a žáků s OMJ do formálního a neformálního vzdělávání. Ve 12 školách bude vytvořena a ověřena příručka pro začleňování dětí a žáků s OMJ. Ve spolupráci se školami, NNO, místních iniciativami a veřejnou správou budou nabízeny volnočasové a komunitní aktivity.

 

 

 

Multikulturní vzdělávání

Název projektu: Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách

Reg. Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Mezi cíle projektu se řadí navázání lepších kontaktů rodičů se školou, díky komunitním setkáním, což přispěje ke zlepšení procesu vzdělávání. Dvojjazyčný asistent pomůže dětem s OMJ více zapojit do vzdělávání a běžného života. Projekt cílí i na ostatní děti, které by měl naučit toleranci. Dále v rámci projektu probíhají Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka a proběhly stáže pracovníků do Švédska a UK.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

 

Prezentace stáže Anglie

Prezentace stáže Švédsko

 

Šablony II pro FMŠ Na Výšinách CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015563
Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent – aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy) a osobnostně profesní rozvoj pedagogů (matematická pregramotnost).
Na projekt poskytována finanční podpora od EU.

 

 

Šablony III   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021928.