Digitalizujeme školu

V rámci čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, byly pořízeny digitální učební pomůcky a zařízení pro unplugged aktivity naplňující účel dle článku 7 Výzvy MŠMT k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_B_DUP (1)

Šablony IV pro FMŠ Na Výšinách (registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0003101)

Projekt je zaměřen na –financování  vzdělávání pracovníků mateřské školy a také personální podporu zaměřenou na zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání pro děti.

 

 

 

A3-plakat-publicita FMŠ Na Výšinách

Modernizace vybavení ve FMŠ Na Výšinách: polytechnická a enviromentální výchova

Projekt: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002195 MODERNIZACE VYBAVENÍ  FMŠ NA VÝŠINÁCH – rekonstrukce pracovní dílny a nákup pomůcek pro polytechnickou a environmentální výchovu

Multikulturní vzdělávání

Název projektu: Multikulturní vzdělávání ve FMŠ Na Výšinách II 
Reg. Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001832
Mezi cíle projektu se řadí navázání lepších kontaktů rodičů se školou, díky komunitním setkáním, což přispěje ke zlepšení procesu vzdělávání. Dvojjazyčný asistent pomůže dětem s OMJ více zapojit do vzdělávání a běžného života. Projekt cílí i na ostatní děti, které by měl naučit toleranci. Dále v rámci projektu probíhají Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka a proběhnou zahraniční stáže našich pracovníků.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

 

Vážení rodiče,

přátelé školy, milé děti srdečně Vás zveme na komunitně osvětové setkání, které se uskuteční 13. 4.2023

Od 13.00 do 17.00 hodin na školní zahradě

Tématem našeho setkání bude: Letem světem- s kamarády kolem světa

Těšíme se na Vás

 

Pozvánka – Letem světem- s kamarády kolem světa

 

Ve úterý  13. 04. 2022 proběhlo  v prostorách mateřské školy odborně zaměřené tematické setkání s názvem Letem světem- s kamarády kolem světa. Cílem setkání bylo společně s rodiči a přáteli školy podpořit kompetence k otevřenému přístupu ke kulturní rozmanitosti. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Cíl aktivity byl úspěšně splněn a forma setkání v atrium FMŠ byla skvělým prostorem pro všeobecné sdílení.

Prezentace- Granada-Nova School Medina Elvira, Granada – Andalusie 20.3. – 24.3. 2022

Prezentace- Maďarsko

Prezentace- Holandsko- Zwole

 

 

Název projektu: Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách

Reg. Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Mezi cíle projektu se řadí navázání lepších kontaktů rodičů se školou, díky komunitním setkáním, což přispěje ke zlepšení procesu vzdělávání. Dvojjazyčný asistent pomůže dětem s OMJ více zapojit do vzdělávání a běžného života. Projekt cílí i na ostatní děti, které by měl naučit toleranci. Dále v rámci projektu probíhají Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka a proběhly stáže pracovníků do Švédska a UK.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

 

Prezentace stáže Anglie

Prezentace stáže Švédsko

 

 

Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

Na co se školení zaměřují? 

Série školení v rámci projektu míří k prohloubení našich znalosti a dovedností práce s rozmanitou třídou, pomáhají nám osvojit si způsoby, jak podpořit každé dítě, ať už nějak znevýhodněné či nadané. Projekt pomáhá také s tím, jak zlepšit zapojení asistentů pedagoga do výuky, jak ve škole lépe spolupracovat a profesně nestagnovat. A protože práce učitelů bývá náročná a stresující, učíme se také, jak předcházet syndromu vyhoření nebo jak lépe zvládat emoce. Je prokázáno, že děti se mnohem lépe soustředí a učí v prostředí, kde se cítí bezpečně a přijímány. Vytvořit ve škole takové prostředí vyžaduje nejen dobrou spolupráci mezi pedagogy a vedením, ale také směrem k rodičům a ke zřizovateli. I na to se v projektu nabízené aktivity soustředí.

Vedle již zmíněných možností můžeme v rámci projektu využívat také spolupráci s různými odborníky, kteří nám pomáhají zvládnout obtížné situace nebo se věnovat dětem, které potřebují speciální péči či podporu. Kromě výše uvedených služeb poskytuje projekt volně přístupné vzdělávací materiály (ve formě videí, vzorových dokumentů, praktických příkladů a ukázek metod a výuky) v interaktivním webu Zapojmevšechny.cz. Ten nabízí obsah i pro rodiče. Neváhejte proto a podívejte se na některá videa, poslechněte si podcast nebo se začtěte do některého z mnoha článků.

Pokud vás více zajímá podpora a výstupy projektu APIV B, přečtěte si článek shrnující celkově přínosy projektu pro školy.

Národní pedagogický institut nabízí také doučování při iniciativě Fakulty doučují

Pokud byste pro své žáky chtěli sehnat na doučování studenty vyšších odborných nebo vysokých škol, zaregistrujte je v registračním formuláři TADY.

Také MŠMT ve spolupráci s NPI ČR a neziskovými organizacemi pokračuje v Národním plánu doučování a v rámci něj spustil nový web https://doucovani.edu.cz/, který má sloužit jako praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy, doučující a rodiče.

Poradna Zapojme všechny

Řešíte problémy spojené se společným vzděláváním a chcete se poradit? Zeptejte se našich metodiků! Zpracované dotazy zasíláme do 5 pracovních dnů na Vámi uvedený e-mail. Formulář na dotazy najdete na webu www.zapojmevsechny.cz vpravo dole.

Poradenské a konzultační služby pro Vás v každém kraji

 

Máte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání přímo ve Vašem kraji. Centra najdete ve všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR.

 

 

 

Projekt Naše čtvrť, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001439, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Cílem projektu je podpořit integraci dětí a žáků s OMJ do formálního a neformálního vzdělávání. Ve 12 školách bude vytvořena a ověřena příručka pro začleňování dětí a žáků s OMJ. Ve spolupráci se školami, NNO, místních iniciativami a veřejnou správou budou nabízeny volnočasové a komunitní aktivity.

 

Šablony II pro FMŠ Na Výšinách CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015563
Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent – aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy) a osobnostně profesní rozvoj pedagogů (matematická pregramotnost).
Na projekt poskytována finanční podpora od EU.

 

 

Šablony III   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021928.

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent – aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy) a osobnostně profesní rozvoj pedagogů (sdílení zkušeností s jinou MŠ). V rámci projektu proběhnou také projektové dny ve výuce. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Na projekt poskytována finanční podpora od EU.