Ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke situaci Covid 19 nebudou probíhat zájmové kroužky. Děkujeme za pochopení Vaše Výšiny

 

 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

FMŠ Na Výšinách nabízí široké spektrum zájmových aktivit, které rozvíjí dětskou osobnost, kreativitu, a tvořivost.

Všichni lektoři naší FMŠ procházejí přijímacím řízením, součástí přijímacího řízení je doložení kvalifikace a referencí. Děti si lektor přebírá
u paní učitelky, převádí je do učebny a po ukončení aktivity opět osobně předá paní učitelce. V ceně některých kroužků je započtena cena za materiál, energii- keramická pec, speciální pomůcky.

Pokud se dítě zúčastní již několika lekcí a nebude mít zájem kroužek nadále navštěvovat, bude škola požadovat uhrazení odchozených lekcí.
V případě dlouhodobé absence dítěte na zájmovém kroužku z důvodu nemoci, lze na základě lék. potvrzení a žádosti rodičů převést úhradu za tyto lekce na druhé pololetí.

Přihlášky jsou přijímány do pátku 17.9.2019 https://www.msnavysinach.cz/prihlaska-na-kruzek

O přijetí Vás budeme informovat e-mailem. Kriteria pro přijetí jsou uvedena u každého kroužku, hlavním kritériem věk dítěte, tj. přednost mají starší děti. Nezáleží na pořadí přihlášení.

Přihláška je platná vždy na daný školní rok.

PLATBY ZA KROUŽKY prosím uhraďte na číslo účtu: 43-202865379/0800

Kroužky zaplaťte až budete informováni o přijetí a vyzváni k platbě.

S dotazy týkající se zájmových kroužků: přihlášky, platby a dalších informací se obracejte na zástupkyni FMŠ- Bc. Kristýna Šebestíková: zastupkyne@msnavysinach.cz

Angličtina pro děti Helen Doron a Sparťanskou školičku-WWW.ALOTRIE.CZ/SFS se přihlašte samostatně.

Zumba:

ZumbAtomic je Zumba cvičení speciálně upravené pro děti – děvčata i chlapce Obsahuje prvky stylů jako je hip-hop, reggaeton, salsa, pop, aj.
Každá hodina začíná zahřátím a lehkým protažením, následuje opakování choreografií z minulých hodin. V hlavní části hodiny se postupně děti učí novou choreografii a nechybí závěrečné protažení. Vše probíhá hravou formou.
Na konci kurzu probíhá vystoupení pro rodiče a kamarády.

KDY: PONDĚLÍ 14.45-15.30h

CENA: 1380,-Kč/pololetí
(1.pololetí říjen-leden, 2.pololetí únor-květen)
LEKTORKA: Mgr.Leona Trejbalová, absolventka FTVS obor trenérství,
18 let praxe s vedením lekcí pro dospělé i děti.

TĚŠÍM SE NA VÁS!!!

PŘIHLÁŠKY ZUMBA:
leona.malanikova@seznam.cz

775107679