Jídelníček 22.04. – 26.04.2024

Jídelníček 15.04. – 19.04.2024

Školní jídelna

Kontakty

tel. 233 373 770 (po zaznění znělky volte číslo linky – linka 28)

email: hospodarka@msnavysinach.cz

 

Školní stravování v mateřské škole Na Výšinách zajišťuje vlastní školní kuchyň, která je umístěna v hospodářském pavilonu. Dětem je zajištěno celodenní stravování včetně pitného režimu. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami. Stravování je v souladu se spotřebním košem, který stanovuje, jaké výživové požadavky má jídlo pro děti předškolního věku splňovat. Snažíme se inovovat jídelníček a dávat dětem do života důležitý vzor zdravého životního stylu. 

Stravovací režim:

  • Dětem jsou podávána 3 jídla denně
  • Dopolední svačina od 9:00 hod /její součástí je ovocný, nebo zeleninový talíř/
  • Oběd: vydávání mezi 12:00 a 12.15 hod / polévka, hlavní jídlo/
  • Odpolední svačina: od 14:30 hod dle věku dětí

 

  • Týdenní jídelníček je zveřejňován každé pátek na webových stránkách FMŠ.
  • Všechny děti přihlášené k celodennímu provozu ve FMŠ platí celodenní stravování. Pokud odchází po obědě domů, odnáší si s sebou odpolední svačinu domů. Svačina je určena k okamžité konzumaci.

Pitný režim

Pitný režim je zajištěn po celý den v podobě konvice s pitnou vodou a vodou s citronem, popřípadě jiným ovocem. Konvice jsou umístěny v jednotlivých třídách na volně přístupném místě. Nabídka nápojů je pestrá- neslazený ovocný čaj, mléko; dle denní nabídky kakao, bílá káva, ochucené jogurtové nápoje. Na školní zahradě je umístěno pítko.

Úhrada stravného

Stravné je splatné do 10. dne stávajícího měsíce. Platba musí obsahovat variabilní symbol dítěte, který mu je přidělen při nástupu do FMŠ. Nevyčerpané stravné se převádí do příštího měsíce. Vyúčtování stravného je prováděno 1 do roka / srpen/.

Celodenní stravné pro děti od 3 do 6 let – 49Kč

Celodenní stravné pro děti s odkladem školní docházky: 52Kč

Třída s polodenním provozem, stravné – 37Kč

Platby za stravné jsou prováděny zálohově ve výši celodenní provoz 980Kč, nebo 1040Kč, polodenní provoz740Kč bezhotovostním převodem na účet FMŠ u Česká spořitelny.
č.ú.    35- 202865379/0800

Omlouvání dětí 

Nepřítomnost dítěte v MŠ lze oznámit:

  • telefonicky ten den, nejpozději  do 8.00 hodin
  • aplikaci LYFLE
  • osobně nejméně den předem – učitelce ve třídě, kam dítě dochází
  • v těchto případech není pro omluvený den započítáno“ stravné “.

FMŠ Na Výšinách informuje zákonné zástupce a přátele školy
o možnosti poskytnutí finančního daru prostřednictvím obědového konta, nebo konta solidarity FMŠ Na Výšinách:

Obědové konto – peníze z konta jsou určeny pro děti ze sociálně slabých rodin, jejichž rodiče nemají prostředky na úhradu obědů. Městská část Prahy 7 ve spolupráci s vedením mateřských a základních škol prostřednictvím obědové konto umožní kvalitní životosprávu i těm dětem, které by z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohli na obědy chodit.

Obědové konto je transparentní účet ČS a.s. č. ú. 2003844339/0800.

Ke stažení:

Seznam alergenů

 

Zrekonstruovaná školní kuchyně 26.10.2021