ZÁPIS JE PRO LETOŠNÍ ROK UKONČEN.

 

Výsledky zápisu:

Seznam přijatých dětí 2020 – celodenní provoz

Seznam přijatých dětí – polodenní provozS

eznam přijatých dětí – alternativní provoz

 

Další dokumenty týkající se zápisu:

Žádost o přijetí dítěte – celodenní provoz

Žádost o přijetí dítěte – polodenní provoz

Čestné prohlášení

 

Evidenční list pro dítě v MŠ

Kritéria pro přijetí dětí

Informace pro zákonné zástupce – individuální vzdělávání

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání

Vyhláška – obvody