Elektronický předzápis bude probíhat od 12.- 25.4.2021. Sledujte naše stránky.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 bude probíhat 4.-5.5.2021

 

Další dokumenty týkající se zápisu:

 

 

Evidenční list pro dítě v MŠ

Kritéria pro přijetí dětí

Informace pro zákonné zástupce – individuální vzdělávání

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání

Vyhláška – obvody