Nové:

Informace o kamerovém systému

 

Granty 2017

Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017:

  • Vědecké pokusy a činnosti na podporu přírodovědné gramotnosti v předškolním věku
  • Písmo- jako vědomá stopa

Granty 2018

Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018:

  • Podpora profesního růstu u učitelů v oblasti předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku
  • Posílení podpory učitele při organizaci vzdělávacího procesu v rámci ICT

 

Granty 2019

Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019 na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/58 ze dne 25.04.2019.

  • Zodpovědně s penězi aneb moje první peníze
  • Rozvoj profesní identity

Granty 2020

Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2020 na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 16/61 ze dne 16.04.2020.

  • Cesta do naší historie
  • Preventivní program pro děti z MŠ

Granty 2021

Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2021 na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25/64 ze dne 18.03.2021.

  • Podpora interaktivní a programovatelné techniky v předškolním věku
  • Asertivní komunikace a řízení stresu