Nové:

Informace o kamerovém systému

 

Granty 2017

Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017:

 • Vědecké pokusy a činnosti na podporu přírodovědné gramotnosti v předškolním věku
 • Písmo- jako vědomá stopa

Granty 2018

Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018:

 • Podpora profesního růstu u učitelů v oblasti předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku
 • Posílení podpory učitele při organizaci vzdělávacího procesu v rámci ICT

 

Granty 2019

Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019 na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/58 ze dne 25.04.2019.

 • Zodpovědně s penězi aneb moje první peníze
 • Rozvoj profesní identity

Granty 2020

Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2020 na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 16/61 ze dne 16.04.2020.

 • Cesta do naší historie
 • Preventivní program pro děti z MŠ

Granty 2021

Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2021 na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25/64 ze dne 18.03.2021.

 • Podpora interaktivní a programovatelné techniky v předškolním věku
 • Asertivní komunikace a řízení stresu

Granty 2022

Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2022 na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 35/4 ze dne 24.03.2022.

 • Podpora digitálních technologiemi a multimediálními zařízeními v předškolním věku- technický a digitální svět
 • Přes silnici za ruku, pozor červená!