Nové:

Informace o kamerovém systému

 

Granty 2017

Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017:

  • Vědecké pokusy a činnosti na podporu přírodovědné gramotnosti v předškolním věku
  • Písmo- jako vědomá stopa

Granty 2018

Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018:

  • Podpora profesního růstu u učitelů v oblasti předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku
  • Posílení podpory učitele při organizaci vzdělávacího procesu v rámci ICT

Granty 2019

Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019:

  • Zodpovědně s penězi aneb moje první peníze
  • Rozvoj profesní identity

 

Granty 2020

Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2020:

  • Cesta do naší historie
  • Preventivní program pro děti z MŠ