Platby a školné

informace o platbách ve FMŠ Na Výšinách

Konto solidarity FMŠ Na Výšinách

  • peníze z konta budou použity na podporu ekonomicky znevýhodněných rodin z naší FMŠ. Škola bude dary evidovat na samostatné účetní analytice pod názvem „konto solidarity“.

Čerpání z fondu solidarity:

1/ Na základě zjištění aktuální situace v rodině, doporučení třídní učitelky;

2/ Žadatel o příspěvek podá žádost vedení školy, na jehož základě bude dle finančních prostředků příslušného fondu a posouzení situace o jeho žádosti rozhodnuto.

č. ú. školy 0202865379/0800 var. symbol 1234

 

FMŠ Na Výšinách přijímá finanční i věcné dary určeného na rozvoj v předškolního vzdělávání.

Velmi si vážíme všech, kteří přispěli na konto solidarity, nebo obědového konta. I malý příspěvek má smysl. Předem moc děkujeme!

FMŠ Na Výšinách informuje zákonné zástupce a přátele školy o možnosti poskytnutí finančního daru prostřednictvím obědového konta, nebo konta solidarity FMŠ Na Výšinách:

Obědové konto – peníze z konta jsou určeny pro děti ze sociálně slabých rodin, jejichž rodiče nemají prostředky na úhradu obědů. Městská část Prahy 7 ve spolupráci s vedením mateřských a základních škol prostřednictvím obědové konto umožní kvalitní životosprávu i těm dětem, které by z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohli na obědy chodit.

Obědové konto je transparentní účet ČS a.s. č. ú. 2003844339/0800.

Roční příspěvek SRPDŠ/ divadelní představení, výlety,../ 1.500,- na školní rok


Od 1. 9. 2019 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní částka pro školní rok 2019/2020 na celodenní provoz činí 670,-Kč měsíčně a na polodenní provoz 460,- Kč měsíčně.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku 5 let.

Výpočet pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2019 /2020.

1) Výše neinvestičních výdajů za předcházející kalendářní rok / 2018/

Náklady celkem 3575 642,- Kč

2) Měsíční náklady 297 970,- Kč

3) Měsíční náklady na dítě 1336,- Kč

3) Úplata dle vyhlášky -50% nákladů 670,-Kč

V Praze dne 30.4.2019

Mgr. Michaela Eklová