Kontakty – 233 373 770 (po zaznění znělky volte číslo linky – linka 28)

Školní jídelna

Aktualní
jídelní lístek

seznam
alergenů

Zeleninový talíř

Dotazníkové šetření - školní stravovaní ve FMŠ

Školní stravování v mateřské škole Na Výšinách zajišťuje vlastní školní kuchyň, která je umístěna v hospodářském pavilonu. Dětem je zajištěno celodenní stravování včetně pitného režimu. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami. Stravování je v souladu se spotřebním košem, který stanovuje, jaké výživové požadavky má jídlo pro děti předškolního věku splňovat. Snažíme se inovovat jídelníček a dávat dětem do života důležitý vzor zdravého životního stylu. FMŠ je zapojena do projektu Školní mléko /naše FMŠ poskytuje dětem mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu Mléko pro evropské školy/.

STRAVOVACÍ REŽIM DĚTÍ

Dětem jsou podávána 3 jídla denně:

Dopolední svačina od 9:00 hod /její součástí je ovocný, nebo zeleninový talíř/

Oběd: vydávání mezi 12:00 a 12.15hod / polévka, hlavní jídlo/

Odpolední svačina: od14:30 hod dle věku dětí

 

Týdenní jídelníček je zveřejňován každé pátek na webových stránkách FMŠ.

Všechny děti přihlášené k celodennímu provozu ve FMŠ platí celodenní stravování. Pokud odchází po obědě domů, odnáší si s sebou odpolední svačinu domů. Svačina je určena k okamžité konzumaci.

   

PITNÝ REŽIM

Pitný režim je zajištěn po celý den v podobě konvice s pitnou vodou a vodou s citronem, popřípadě jiným ovocem. Konvice jsou umístěny v jednotlivých třídách na volně přístupném místě. Nabídka nápojů je pestrá- neslazený ovocný čaj, mléko; dle denní nabídky kakao, bílá káva, ochucené jogurtové nápoje. Na školní zahradě je umístěno pítko.

 

ÚHRADA STRAVNÉHO

Stravné je splatné do 10. dne stávajícího měsíce.  Platba musí obsahovat variabilní symbol dítěte, který mu je přidělen při nástupu do FMŠ. Nevyčerpané stravné se převádí do příštího měsíce. Vyúčtování stravného je prováděno 1 do roka / srpen/.

 

 

STRAVNÉ - VÝŠE PLATEB

Celodenní stravné pro děti od 3 do 6 let - 36Kč

svačina dopolední - 7Kč

oběd - 18Kč

svačina odpolední - 7Kč

nápoje - 4Kč

 

 

Celodenní stravné pro děti s odkladem školní docházky: 43Kč

svačina dopolední - 9Kč

oběd - 23Kč

svačina odpolední - 7Kč

nápoje - 4Kč

 

Třída s polodenním provozem, stravné - 29Kč

svačina dopolední - 7Kč

oběd - 18Kč

svačina odpolední - 7Kč

 

 

Platby za stravné jsou prováděny zálohově ve výši 720Kč, nebo 870Kč bezhotovostním převodem na účet FMŠ u Česká spořitelny.
č.ú.35- 202865379/0800 

 

 

POSTUP PŘI OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Nepřítomnost dítěte v MŠ lze oznámit:

  • telefonicky ten den nejpozději do 8.00 hodin – tel.: 233373770

  • osobně nejméně den předem – učitelce ve třídě, kam dítě dochází

  • písemně nejméně den předem na email: info@msnavysinach.cz

V těchto případech není pro omluvený den započítáno“ stravné “.

FMŠ  Na Výšinách informuje zákonné zástupce a přátele školy
o možnosti poskytnutí finančního daru prostřednictvím obědového konta, nebo konta solidarity FMŠ Na Výšinách:

 

Obědové konto - peníze z konta jsou určeny pro děti ze sociálně slabých rodin, jejichž rodiče nemají prostředky na úhradu  obědů. Městská část Prahy 7 ve spolupráci s vedením mateřských a základních škol  prostřednictvím obědové konto umožní kvalitní životosprávu i těm dětem, které by z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohli na obědy chodit. 
 

Obědové konto je transparentní účet ČS a.s. č. ú. 2003844339/0800.

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz