přihlásit do LYFLE lockadministrace
FMŠ Na Výšinách

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní částka pro školní rok 2022/2023 na celodenní provoz činí 870,-Kč měsíčně a na polodenní provoz 600,- Kč měsíčně.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku 5 let.

27.5. 2022 Mgr.Michaela Eklová

Vážení rodiče,

pro lepší informovanost, která učitelům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí, probíhají v květnu a červnu individuální konzultační hodiny.V případě Vašeho zájmu, zkontaktujte dopředu třídní učitelku, která s Vámi domluví konkrétní časový termín a následně Vám bude zaslán odkaz pro připojení. Konzultace trvají cca 10 minut.

Těší se na Vás třídní učitelky MŠ

Třídy:

1.D  -15.6, 2022 od 13.30 -14.30 hodin

1.C- 24.5.2022 od 13.00 -14.00 hodin

1.A- 14.6.2022 od 13.00- 14.00 hodin

1.B-  23.5.2022 od 13-14 hodin

2.A – 8.6 od 13.15 hodin

14.6 od 13.15  hodin

2.B – 23.5. 2022 od 13,15

26.5.2022 od 13.15 hodin

3.A -25.5. 2022 od 17.00 – 18.00  hodin

3.B – 7.6. 2022 13:00-14:00 hodin

3.D – 8.6. 2022od 17.00-18.00hodin

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

Ve čtvrtek 5.5.2022 od 9.00 hodin se budou děti fotografovat na společnou fotografii třídy.Děti přiveďte do MŠ nejpozději do 8.30. hodin již oblečené k focení. Fotografování proběhne na školní zahradě.

M. Eklová 26.4.2022

 Provoz během letních prázdnin v měsici červenci 2022:

 1.7. (pátek), 7.7. – 8.7. (čtvrtek, pátek), 11.7. – 15.7. (celý týden), 18.7. – 22.7. (celý týden)

 Úplata za červenec 2022 dle platné legistativy

 Celodenní školné: 562,- Kč

 Polodenní školné: 384,- Kč

Zákonný zástupce je povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě mateřskou školu nenavštěvuje, a to i v době prázdnin. Ředitel školy   stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na celý školní rok. zdoj MŠMT

V srpnu  2022 je MŠ uzavřena, úplata za předškolní vzdělávání v srpnu 2022 je ve výši: 0,-Kč

  Prosíme, nahlaště třídním učitelkám přitomnost Vašeho dítěte během przádninového provozu. A v případě Vašeho zájmu, vyplňte závaznou přihlášku. 

V Praze dne 21.4.2022 Mgr. Michaela Eklová

 

 

Pozvání na  do naší FMŠ😄. Přijďte se seznámit s prostředím mateřské školy 🏠🏠🏠a školní zahrady🌳🌳🌳. Rádi vám zodpovíme Vaše otázky ohleděm vzdělávání Vašich dětí🧒👧. Vaše Výšiny❤️🧡💛

Vážení rodiče,

pro lepší informovanost, která učitelům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí, probíhají v lednu a únoru on-line individuální konzultační hodiny.

Předmětem těchto schůzek může být: školní zralost, zápis do ZŠ, odklad školní docházky, rozvoj dítěte, stravování, silné i slabé stránky Vašich dětí, pokroky nebo případné problémy Vašeho dítěte.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci budou probíhat konzultační hodiny on-line.

V případě Vašeho zájmu, zkontaktujte dopředu třídní učitelku, která s Vámi domluví konkrétní časový termín a následně Vám bude zaslán odkaz pro připojení. Konzultace trvají cca 10 minut.

Těší se na Vás třídní učitelky MŠ

Třídy:

1.D  -24.2. od 13.00 – 14.00 hodin

1.C- 22.2. od 13.00 – 14.00 hodin

1.A- 24.2 od 13.00 – 14.00 hodin

1.B-23.2. od 13.00-14.00 hodin

2.A – 23.2 od 13.00 – 14.00 hodin a 24.2- 13.00-14.00  hodin

2.B – 22.2. od 13.00-14.00 hodin  a 23.2 v 13.00-14:00 hodin

3.A – 25.2 od 12.00 do 13.00 hodin

3.B – 22.2. od  12.30-13.30, 28.2. od 12.30-13.30 hodin

3.D – 21.2 a 28.2 od 17:00 do 18:00 hodin

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemické situaci jsme nuceni razantně omezit provoz mateřské školy již ve čtvrtek 20. 1. 2022 a pátek 21. 1. 2022. V tuto chvíli COVID-19 zasáhl zaměstnance natolik, že nejsme schopni plný provoz udržet. Minimální provoz, který s velkým vypětím ve spolupráci se zřizovatelem zajistíme, je pouze pro  omezený počet dětí. Velmi prosíme všechny z vás, pokud je to možné, ponechte si děti doma. Situace s izolacemi a karanténami nejen dětí, ale i zaměstnanců se den ze dne mění, jakmile budeme mít nové informace, budeme je s vámi sdílet prostřednictvím LYFLE.

Velmi si vážíme Vaší součinnosti a pomoci.

Za FMŠ Na Výšinách Mgr. Michaela Eklová

V Praze dne 19.1.2022

Vážení rodiče, veškeré informace ohledně karantény naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena Výňatek přikládáme níže.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na konzultační hodiny v MŠ, kde budete mít prostor na dotazy ohledně Vašeho dítěte. Konzultační hodiny  jsou určeny k informování rodičů o vývoji jejich dítěte a o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Cílem konzultace je, aby se učitelé s rodiči domluvili na společném postupu při vývoji a vzdělávání dítěte.

Přehled jednotlivých tříd a termínů:

  • 1.B-  1.11- od 13 hod. 2.11 od 17 hod.
  • 1.A – 1.11 a 2.11. od 13h
  • 1.C     termín bude doplněn
  • 1.D     termín bude doplněn
  • 2.A – 10.11 a 16.11 od 13h
  • 2.B – 3.11. a 10.11. od 13h
  • 3.A – 3.11 a 10.11. od 17.00 h
  • 3.B     termín bude doplněn
  • 3.D – 10.11. a 11.11. od 17 h

Zarezervujte si Váš čas u Vaší třídní učitelky.

Během jednání rodičů ve škole – při konzultačních hodinách je nutné používat roušku.

Vážení rodiče,

jsem moc ráda, že se nám navzdory stavebním komplikacím, o kterých jsem Vám psala na konci léta, podařilo úspěšně dokončit rekonstrukci kuchyně v MŠ Na Výšinách. Stavba je dokončena, novotou zářící gastro vybavení na místě. V průběhu týdne proběhne zaškolení paní kuchařek na nových přístrojích, v pátek pak nastěhování kuchyňského vybavení a naskladnění zásob.

Vařit v nově zrekonstruované kuchyni začnou paní kuchařky v pondělí 25.10.2021

Děkuji Vám za trpělivost, paní ředitelce a zaměstnankyním školky za spolupráci a ZŠ Korunovační za vaření pro školku v době rekonstrukce.

Přeji paním kuchařkám, ať se jim v nové kuchyni skvěle vaří a dětem, ať jim moc chutná!

 

S přáním pevného zdraví,

 

Hanka Šišková

radní pro školství

Praha 7

737468730

siskovah@praha7.cz

Vážení rodiče,
Fakultní mateřská škola  bude v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v pátek 22. 10. 2021 ze závažných organizačních důvodů uzavřena.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

V Praze dne 15.10.2021 Bc. Kristýna Šebestíková

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání § 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu 2a ) v době omezení nebo přerušení provozu.

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

Na co se školení zaměřují? 

Série školení v rámci projektu míří k prohloubení našich znalosti a dovedností práce s rozmanitou třídou, pomáhají nám osvojit si způsoby, jak podpořit každé dítě, ať už nějak znevýhodněné či nadané. Projekt pomáhá také s tím, jak zlepšit zapojení asistentů pedagoga do výuky, jak ve škole lépe spolupracovat a profesně nestagnovat. A protože práce učitelů bývá náročná a stresující, učíme se také, jak předcházet syndromu vyhoření nebo jak lépe zvládat emoce. Je prokázáno, že děti se mnohem lépe soustředí a učí v prostředí, kde se cítí bezpečně a přijímány. Vytvořit ve škole takové prostředí vyžaduje nejen dobrou spolupráci mezi pedagogy a vedením, ale také směrem k rodičům a ke zřizovateli. I na to se v projektu nabízené aktivity soustředí.

Vedle již zmíněných možností můžeme v rámci projektu využívat také spolupráci s různými odborníky, kteří nám pomáhají zvládnout obtížné situace nebo se věnovat dětem, které potřebují speciální péči či podporu. Kromě výše uvedených služeb poskytuje projekt volně přístupné vzdělávací materiály (ve formě videí, vzorových dokumentů, praktických příkladů a ukázek metod a výuky) v interaktivním webu Zapojmevšechny.cz. Ten nabízí obsah i pro rodiče. Neváhejte proto a podívejte se na některá videa, poslechněte si podcast nebo se začtěte do některého z mnoha článků.

Pokud vás více zajímá podpora a výstupy projektu APIV B, přečtěte si článek shrnující celkově přínosy projektu pro školy.

Národní pedagogický institut nabízí také doučování při iniciativě Fakulty doučují

Pokud byste pro své žáky chtěli sehnat na doučování studenty vyšších odborných nebo vysokých škol, zaregistrujte je v registračním formuláři TADY.

Také MŠMT ve spolupráci s NPI ČR a neziskovými organizacemi pokračuje v Národním plánu doučování a v rámci něj spustil nový web https://doucovani.edu.cz/, který má sloužit jako praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy, doučující a rodiče.

Poradna Zapojme všechny

Řešíte problémy spojené se společným vzděláváním a chcete se poradit? Zeptejte se našich metodiků! Zpracované dotazy zasíláme do 5 pracovních dnů na Vámi uvedený e-mail. Formulář na dotazy najdete na webu www.zapojmevsechny.cz vpravo dole.

Poradenské a konzultační služby pro Vás v každém kraji

 

Máte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání přímo ve Vašem kraji. Centra najdete ve všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR.

 

» Dostali jste se do tíživé finanční či osobní situace?
» Zdá se vám, že nezvládáte zvyšující se tlak a napětí v rodině?
» Máte pocit ohrožení, strach z budoucnosti?
» Obáváte se ztráty zaměstnání nebo bydlení?
» Nedaří se Vašemu dítěti ve škole?

Naši odborníci – specialisté vám pomohou s konkrétními situacemi a provedou vás
systémem podpory a služeb, které lze v krizových situacích využít.
Veškeré služby poskytujeme rodinám z Prahy 7 BEZPLATNĚ, ANONYMNĚ
A V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ. Nepotřebujete žádné doporučení.

KONTAKT:
tel: 770 199 296, e-mail: poradenstvi@praha7.cz | Po – Pá: 9 – 17 hod.
Pokud máte nízký kredit na telefonu, zavoláme vám zpět.

Projekt Implementace case managementu do sociálního poradenství na Praze 7,
reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017184, je spolufi nancován z fi nančních zdrojů EU a státního rozpočtu ČR

 

 

 

 

poradna pro rodiny A5 NEW_pro_tisk_externe

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k podzimnímu a nadcházejícímu zimnímu období lze předpokládat, že bude docházet, jako každý rok, k nárůstu respiračních onemocnění. Rádi  bychom Vás upozornili, že do mateřské školy patří pouze dítě zdravé a to v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákonný zástupce má povinnost sledovat zdravotní stav dítěte. Dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění / kašel, rýma, bolest hlavy, břicha, zánět spojivek, vši…../ má být omluveno z předškolního vzdělávání.

 

Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními nemocemi.

Rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do zařízení dítě ZDRAVÉ.

Děkujeme, že se společně s námi respektujete veškerá hygienická opatření a snažíte se zamezit jejich šíření.

V Praze dne 4. 10.2021 Mgr. Michaela Eklová

Vážení zákonní zástupci v  období vánočních prázdnin  od  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 bude mateřská škola uzavřena.

V Praze dne 27.9.2021 Mgr, Michaela Eklová

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o Kontu solidarity FMŠ Na Výšinách.
Peníze z konta jsou použity na podporu ekonomicky znevýhodněných rodin z naší FMŠ.
Škola eviduje dary na samostatné účetní analytice pod názvem „konto solidarity“.

Podmínky čerpání z fondu solidarity:

1/ Na základě zjištění aktuální situace v rodině, doporučení třídní učitelky;

2/ Žadatel o příspěvek podá žádost vedení školy, na jehož základě bude dle finančních prostředků příslušného fondu a posouzení situace o jeho žádosti rozhodnuto.

Kam posílat finanční příspěvky? : č. ú. školy 0202865379/0800 var. symbol 1234

FMŠ Na Výšinách přijímá a je velmi vděčná za finanční i věcné dary určeného na rozvoj v předškolního vzdělávání.

Velmi si vážíme všech, kteří přispěli na konto solidarity, nebo obědového konta MČ Prahy 7.
I malý příspěvek má smysl.
Předem moc děkujeme Vaše Výšiny.

V Praze dne 9.9.2021

Začátek školního roku 2021/2022 je ve sředu  1.září.

S ohedem na Covid 19 prosíme o dodržování:

  • Každá osoba (děti1 , žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd
  • systém sdílení informací (např. komu se hlásí onemocnění dítěte), kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení je v  naší mateřské škole přes aplikaci LYFLE.
  • Škola upozorňuje  zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol a školských
    zařízení je omezen.
  • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna
    postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro
    dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně
dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti
příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků/studentů a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento
postup

Zdroj.SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍVE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

PROVOZ A TESTOVÁNÍ- MŠMT

V Praze dne 29.8.2021 Mgr. Michaela Eklová

Udělejte  si na první den v mateřské  škole dostatek času, jedná se o významný okamžik vašeho dítěte. Na základě informacích od třídních učitelek už víte, do jaké třídy máte jít.

Při vstupu do šatny u dané třídy visí přehled značek s přidělenými jmény dětí. Naleznete jméno svého dítěte a podle symbolu pak snadno objevíte své místo v šatně. Do skříňky a botníku umístíte věci, které jste přinesli.

Přidělený obrázek- značku,bude mít dítě po celý školní rok.

U třídních učitelek prosím aktulizujte své kontakty, odevzdejte vstupní dotazník, čestné prohlášení /datum nástupu do MŠ/.

Domluvte se s paní učitelkou, jak konkrétně bude probíhat adaptace vašeho dítěte ve školce.

Společně s Vámi se těšíme  na nový školní rok Vaše Výšiny.

Vážení rodiče,

změnou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se mění finanční limity na nákup potravin, dochází ke zvýšení stravného  od září 2021.
Ceny stravného dětí do 6 let: celodenní strava 38,- Kč.
 V Praze dne 27.8.2021   Mgr. Michaela Eklová

V pondělí 30.8.2021 od 16.00 hodin budou on line třídní schůzky. Odkaz  na třídní  schůzku Vám bude během středy 25.8,2021  zaslán přes aplikaci LYFLE,

Pokud nejste v aplikaci LYFLE kontaktujte nás na: zastupkyne@msnavysinach.cz

Vážení a milí rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali o prodloužení rekonstrukce školní kuchyně naší mateřské školy. Vaše Výšiny

 

Vážení rodiče,

znovu se na Vás obracím s informacemi o rekonstrukci kuchyně v MŠ Na Výšinách, která probíhá od jarních měsíců, a ráda bych Vás poprosila o trpělivost.

Situace na stavebním trhu a problémy s dodávkami materiálu způsobené složitou covidovou situací a nestandardní řešení některých původních stavebních prvků, na které jsme narazili během stavby a které bylo třeba řešit nad rámec projektu a plánovaných prací, způsobily, že se bohužel stavba protáhne i do začátku školního roku. Provoz školky bude v září zahájen a bude pokračovat ve stejném modu, jako v průběhu května a června, tedy stravování bude zajištěno ve spolupráci se ZŠ Korunovační a opět budou pečlivě odděleny zóny pro pohyb dětí a zóny rekonstrukčních prací, aby byla dodržena veškerá hygienická a bezpečnostní nařízení. Předpokládané prodloužení stavby je do poloviny října. 

Mrzí mě velmi, že se rekonstrukce protahuje, ale je to způsobeno vnějšími okolnostmi, které je obtížné předvídat a jakkoli ovlivnit.

Moc děkuji za Vaši trpělivost a pochopení, se kterými k rekonstrukci přistupujete. 

Všichni se těšíme, až bude rekonstrukce dokončena a bude sloužit ke spokojenosti zaměstnanců i dětí.

 

Přeji všem klidný zbytek prázdnin a pevné zdraví 

 

Hana Šišková

radní pro školství

Praha 7

737468730

Mimořádný zápis do Mateřské školy Nad Štolou

MŠ Nad Štolou vyhlašuje mimořádný zápis dětí do MŠ s nástupem od 1. 9. 2021. Zápis bude probíhat v termínu 29. – 30. 7. 2021.

 

Více informací naleznete ZDE.

 

 

Všem zaměstnancům, dětem a rodičům přejeme  krásné prázdniny plné sluníčka a pohody, nezapomenutelná dobrodružství.

Těšíme se až se spolu opět setkáme na začátku školního roku. Za FMŠ na Výšinách Mgr. Michaela Eklová

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ FMŠ NA VÝŠINÁCH

Fakultní mateřská škola Na Výšinách bude uzavřena od 1. 7. -31. 8. 2021.

Prázdninový provoz pro přihlášené děti bude probíhat v MŠ KOSTELNÍ.

Platby na prázdniny: Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) trvá školní rok od 1.9 do 31.8 daného roku, po tuto dobu je nutné uhradit úplatu za předškolní vzdělávání – „školné“ i v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den.

Výše platby je upravena dle počtu dní provozu mateřské školy

Přepis „ školné na prázdniny“ v alikvotní výši
Celodenní provoz
Červenec: 470,- Kč
Srpen: 0

Polodenní provoz- Želvičky 1. D, Medvíďata 1.C
Červenec: 320,- Kč
Srpen: 0

Ve středu 31. 6. 2021 odneste prosím vše ze skříněk.

Všem dětem a rodičům přejeme spoustu báječných a neopakovatelných zážitků během letních měsíců.
V mateřské škole Vás po prázdninách přivítáme 1. září 2021. Školákům přeje úspěšné zahájení školního roku a ať se jim ve škole moc líbí :).

S přáním hezkého léta kolektiv FMŠ Na Výšinách

Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole ( při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

MŠMT 7. 6. 2021

 

Vážení a milí rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že jsem se zapojili  společně s PedF UK do projektu LAGRIS- Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Cílem projektu je:

  • zjistit aktuální vzdělávací potřeby v oblasti rozvoje kompetencí dětí/žáků, učitelů a rodičů v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví (v holistickém pojetí);
  • vytvořit komplexní edukační materiály v této oblasti pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, které budou určeny pro děti/žáky, jejich rodiče a učitele.

Děti a žáci jsou  v současné době vystaveni novým rizikům v domácím prostředí (např. rizika pohybu v kyberprostoru), ve školním prostředí i ve společnosti, jsou izolováni, vystaveni psychicky náročným situacím atd.

Otázka bezpečnosti a podpory zdraví je v současné době více než dříve otázkou kooperace rodiny a školy. Edukační materiály proto budou interaktivní, budou umožňovat koordinaci obsahů vzdělávání a výchovy dětí/žáků ve škole a rodině. Výstupy projektu budou v souladu s RVP PV a RVP ZV i s výsledky výzkumů v této oblasti.

Prosíme Vás o  spolupráce na dotazníkovém šetření. Dotazníky budou k dispozici v jednotlivých třídách. Vyplněné je prosím odevzdejte Vaší paní učitelce.

Moc Vám děkujeme a Vaší spolupráce si velmi vážíme.         Mgr. Michaela Eklová

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s informacemi o dění ve školce Na Výšinách. 

Již několik měsíců probíhá příprava na rozsáhlou rekonstrukci kuchyně, kterou školka nezbytně potřebuje a kterou během letošního roku realizujeme.

Během měsíců, kdy probíhaly všechny přípravné práce, se podařilo provoz školky nijak neomezit. Nyní dochází na část rekonstrukce, během které bude kuchyně školky uzavřena. Není však důvod k žádným obavám, stravování pro děti i zaměstnance zajišťujeme ve spolupráci se ZŠ Korunovační, odkud budeme jídlo dovážet, a to včetně dopoledních i odpoledních svačinek. Provoz školky tak nebude rekonstrukcí v tomto ohledu nijak ohrožen. 

Pečlivě budou také odděleny zóny pro pohyb dětí a zóny rekonstrukčních prací, aby byla dodržena veškerá hygienická a bezpečnostní nařízení. 

Tato část rekonstrukce je rozsáhlá a bude trvat od 10.5. do konce prázdnin. Proto je nutné ji realizovat i během provozu.

Na budovách školek a škol postupně pracujeme a snažíme se je dostat postupně do co nejlepšího stavu, je to ale práce, která vyžaduje velké úsilí, náklady a hodně času, neboť mnoho škol a školek je díky letitému zanedbávání školství ve špatném stavu. Jsme rádi, že nyní dochází na dlouho plánovanou rekonstrukci, která umožní školce dál fungovat pro naše děti a co nejlépe jim zajišťovat dobré jídlo.

Prosíme o trpělivost během rekonstrukce, budeme se všichni snažit, aby ovlivňovala chod školky a pohodu dětí i paní učitelek co nejméně.

Děkujeme!

 

Hanka Šišková

radní pro školství

Praha 7

Vážení a milí rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali o rekonstrukci školní kuchyně naší mateřské školy, která proběhne dle harmonogramu ve dnech 10. 5. až 31. 8. 2021.

Co nás čeká: celková rekonstrukce školní kuchyně

Co to pro nás bude znamenat?

Děti se budou stravovat stejně jako dosud, svačiny i oběd pro nás bude zajišťovat školní kuchyně ZŠ Korunovační, odkud se bude jídlo dovážet za dodržení všech hygienických norem. Jediná změna se týká možnosti odhlášení stravování – nejpozději vždy den předem do 13:00 hodin.

Cílem rekonstrukce školní jídelny je modernizace prostor i vybavení, abychom byli schopni dostát současným trendům moderní a zdravé výživy.

Další bližší informace vám budeme upřesňovat průběžně.

Naleznete je také na nástěnce v atriu MŠ, na webových stránkách a v aplikaci LYFLE.

Děkujeme za Vaši podporu.

V Praze dne 5.5.2021    Mgr. Michaela Eklová

Vážení rodiče,

na základě jednání vlády ze dne 29 .4 . 2021 informovalo MŠMT, že dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  se  od 3. 5. 2021    umožňuje osobní přítomnost  všech dětí v mateřské škole.  Provoz MŠ  bude standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ).

Provoz FMŠ od 6.30 do 17.00 hodin.

Moc Vás všechny zdravíme a těšíme se na Vás i Vaše děti.

V Praze dne 30.4.2021  Mgr. Michaela Eklová

 

 

 

 

Rezervujte si prosím svůj čas.

Děkujeme za spolupráci Vaše Výšiny                                              V Praze dne 29.4.2021

 

Rezervační systém bude 30.4.2021 v 10.00 hodin uzavřen.

LETNÍ  PROVOZ 2021 bude probíhat z důvodu   rekonstrukce školní kuchyně  v   MŠ Kostelní.

 ČERVENEC 2021:

   1.TÝDEN –  1.7.- 2.7.2021

   2.TÝDEN –   UZAVŘENO

   3.TÝDEN –  12.7.- 16.7. 2021

   4.TÝDEN-   19.7. – 23.7.2021

   Úplata za červenec 2021

   470,- Kč celodenní provoz

  320,- Kč polodenní provoz

 Úplata za srpen 2021  0,- Kč

 Zákonný zástupce je povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě mateřskou školu nenavštěvuje, a to i v době prázdnin. Ředitel školy   stanoví úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na celý školní rok.

Prosíme, nahlaste třídním učitelkám přítomnost Vašeho dítěte během prázdninového provozu. A v případě Vašeho zájmu, vyplňte závaznou přihlášku. Termín odevzdání přihlášky je do 31.5.2021.

Děkujeme  za pochopení.   

V Praze dne 22.4.2021   Mgr. Michaela Eklová

Rezervujte si prosím svůj čas.

Děkujeme za spolupráci Vaše Výšiny                     V Praze dne 22.4.2021

 

Rezervační systém byl 23.4.2021 ve 13.00 uzavřen.

 

Od 1. 9. 2021 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.                                                      

Základní částka pro školní rok 2021/2022  na celodenní provoz činí 820,-Kč měsíčně a na polodenní provoz 560,- Kč měsíčně.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku 5 let.

V Praze dne 20.4.2021  Mgr. Michaela Eklová

Rezervační systém byl 16.4.2021  v 13.00 hodin uzavřen.

Ve čtvrtek 15.4.2021 od 10.00 hodin do pátku 16.4.2021 do 10 .00 hodin bude  vložen na webové stránky rezervační systém pro testování na příští týden. Pondělí 19.4 a čtvrtek 22.4.2021.

Rezervujte si prosím svůj čas.

Děkujeme za spolupráci Vaše Výšiny                     V Praze dne 14.4.2021

 

Rezervační systém byl 10.4.2021  v 16.00 hodin uzavřen.

Vzhledem k vysokému počtu dětí plnící povinné předškolní vzdělávání a dětí z IZS je nutné děti rozdělit do testovacích skupin.

Prosím rezervujte si čas!

Čas  rezervace bude současně platit na pondělí 12.4  a čtvrtek 14.4. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

 

Velmi Vás prosíme o spolupráci, schovívavost, moc si toho vážíme.  Budeme se snažit zajistit vše tak, aby proces testování byl pro děti co nejméně stresující. Věříme, že vše společně zvládneme. Moc děkujeme za pochopení. Vaše Výšiny

Vážení rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si Vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021:

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

VSTUP DO MŠ:

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

  • zvýšenou tělesnou teplotu
  • suchý kašel
  • dušnost
  • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
  • ztrátu chuti a čichu
  • bolest v krku
  • bolest svalů a kloubů
  • rýmu / ucpaný nos
  • bolest hlavy

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdněpondělí, čtvrtek – před zahájením vzdělávání realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem (nebo první den nástupu, např. úterý – poté se podrobuje testu dle harmonogramu školy).  Mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonným zástupcem, či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Doporučujeme si sebou vzít knihu, hračku, pexeso,  tak aby doba čekaní, byla pro děti co nejsnazší.

Podmínky pro testování

  1. venku – pouze pokud je venkovní teplota 15-30 °C / zahájení testování od 6.30 hodin/
  2. v místnosti
    • větrání
    • stůl a židle pro každého testovaného
    • rozestupy mezi testovanými min. 1,5 m
    • každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření

 

Vzhledem k vysokému počtu dětí plnící povinné předškolní vzdělávání a dětí z IZS je nutné děti rozdělit do testovacích skupin. Intenzivně pracujeme na rezervačním systému, který bude umístěn v pátek 9. 4. 2021 v 16.00 hodina na naše webové stránky. Prosím rezervujtei čas!  Čas  rezervace bude současně platit na pondělí 12.4  a čtvrtek 14.4. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

  • test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů
  • test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak
  • testování je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít
  • dítě bude do budovy mateřské školy přijato pouze s negativním výsledkem testu
  • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Antigenní test LEPU:

  • velmi Vás prosíme o spolupráci, seznamte prosím děti s instruktážním videem
  • podrobné informace zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice.
  • před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
  • testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů
  • během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
  • jedná se tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
  • po dokončení si testovaný opět nasadí roušku
  • dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
  • dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

1/ otevírá vyhodnocovací kartu                                                                                                                            2/vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)                                                3/odstraňuje lepicí proužek, – dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)                                                                                   4/otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.                                                     5/dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.                                                                                                6/děti spolu se zákonnými zástupci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu                                                                      7/výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných

  • pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test
  • pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce.
  • pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a rovnou odchází z mateřské školy; Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
  • Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního testu musí absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
  • Dítě, s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenčnímu vzdělávání buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař pro děti a dorost.

 

Dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občan. zákoníku ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou.

 

Další důležité informace:

  • Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021 je od 6.30 do17,00 hodin.
  • Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty zákonných zástupců dětí, které budou od 12. 4. 2021 navštěvovat mateřskou školu (telefonní čísla a e-maily).
  • Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen.
  • Dle možností školy budeme minimalizovat kontakt mezi dětmi různých tříd a skupin.
  • Dle mimořádného opatření MZ ze dne 6.4.2021 je povolena studentům praxe v mateřských školách.

Při setrvale nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je nezbytné při jakémkoliv uvolnění opatření ve školství využívat veškeré dostupné nástroje ke snižování rizika dalšího šíření nákazy. Škola je povinna chránit zdraví dětí, dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví.

Velmi Vás prosíme o spolupráci, shovívavost, moc si toho vážíme.  Budeme se snažit zajistit vše tak, aby proces testování byl pro děti co nejméně stresující. Věříme, že vše společně zvládneme.

V Praze dne 8. 4. 2021                                                                             Mgr. Michaela Eklová

 

 

Vážení rodiče,

pro zaměstnance vybraných profesí -dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. A to od pondělí 12. 4. 2021.

Pokud jste zaměstnání pro IZS nebo v těchto uvedených profesích, kontaktuje nás na email nejpozději do 8. 4. 2021.

zastupkyne@msnavysinach.cz

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Zdroj: manuál MŠMT ze dne 6.4.2021

V Praze dne 7.4.2021 Mgr. Michaela Eklová

 

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým
prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz
škol a školských zařízení (dostupné ZDE), do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Úplata za předškolní vzdělávání březen 2021 je ve výši 0,- Kč

V Praze dne 28.3.2021  Mgr. Michaela Eklová

Naše mateřská škola spouští nový  on- line projekt

„ Cesta otevřené náruče“Cesta otevřené náruče

  • on-line tvořivá dílna pro děti s odlišným mateřským jazykem
  • procvičování češtiny v neformálním prostředí se svou paní učitelkou
  • malé skupinky dětí
  • základem setkání je vstřícný přístup
  • dílny jsou vhodné i pro děti, které potřebují podporu komunikačních dovedností
  • setkání bude probíhat 1 x týdně přes meet.google.com

 

Zájemci o setkání pište na: skolka@msnavysinach.cz

V Praze dne 18.3.2021 Mgr. Michaela Eklová