přihlásit do LYFLE lockadministrace
FMŠ Na Výšinách

Nově od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty pro rodiny pobírající přídavek na dítě. https://www.uradprace.cz/web/cz/pridavek-na-dite

O osvobození bude možné žádat na začátku školního roku 2024/2025, pokud zákonný zástupce doloží, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

V případě složité rodinné situace se lze také obrátit na ředitelku mateřské školy a požádat o snížení či prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.

Úplatu za předškolní vzdělávání nadále nehradí předškoláci (děti, které k 31. 8. 2024 dosáhly věku 5 let) a děti s odkladem školní docházky.

Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách ke konci srpna.

V Praze dne 12.6.2024 Mgr. Michaela Eklová

 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

na základě  USNESENÍ Rady městské části Prahy 7  ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách , dochází od 1.9.2024 k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání:

celodenní provoz: 1 500 Kč měsíčně

polodenní provoz: 1 300 Kč měsíčně

V Praze dne 30.5.2024 Mgr. Michaela Eklová

Usnesení 0343/24-R

Vážení rodiče,

pro lepší informovanost, která učitelům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí, probíhají v květnu 2024 individuální konzultační hodiny.V případě Vašeho zájmu, zkontaktujte dopředu třídní učitelku, která s Vámi domluví konkrétní časový termín a následně Vám bude zaslán odkaz pro připojení. Konzultace trvají cca 10 minut.

Těší se na Vás třídní učitelky MŠ

Třídy:

1.D-  27.5.2024 od 13.00 – 14.00 hodin

 

 

1.C- 30.5.2024 od 13.00 – 14.00 hodin

 

 

1.A- 27.5. 2024od 13 – 14.30 hodin

 

 

 

1.B-  23.5.2024 od 14-16.30 hodin

2.A – 22.5.2024 od 13.00 – 14.00 hodin

 

2.B – 22.5.2024 od 13:00 hodin

 

3.A -15.5.2024 od 16.30 hodin

3.B – 22.5.2024 od 13:00-14:00 hodin

3.D – 14.5.2024 od 16:30 hod

LETNÍ ŠKOLKA
V PRAZE 7
FZŠ UMĚLECKÁ
ZŠ STROSSM.NÁMĚSTÍ
spolu s MČ PRAHA 7
zajišťují během letních prázdnin 2024 opět oblíbenou
LETNÍ ŠKOLKU V PRAZE 7
pro děti od 3 – 8 let (jinak dle domluvy)

Prázdninový provoz LETNÍ ŠKOLKY se zajímavým programem
pod vedením zkušených pedagogů bude probíhat opět v prostorách
FZŠ Umělecká a ZŠ Strossm.nám. v týdnech:
1.turnus 15.7. – 19.7. (FZŠ Umělecká)
2.turnus 22.7. – 26.7. (FZŠ Umělecká)
3.turnus 29.7. – 02.8. (ZŠ Strossm.nám.)
4.turnus 05.8. – 09.8. (ZŠ Strossm.nám.)
5. turnus 12.8. – 16.8. (ZŠ Strossm.nám.)
podrobné informace vč.přihlášky na webu příslušné školy.

 

V Praze dne 3.4.2024 Mgr. Michaela Eklová

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2024/2025

6.-7.5.2024

 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

běžný provoz školního roku 2023/2024 bude ukončen 28.6.2024.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o letní  provoz od 1.7.2024 do12.7.2024, aby vyplnili  přihlášku, která bude k dispozici u třídních učitelek od 4.3.2024.

Termín odevzdání   je nejpozději do 19.4.2024 zpět  do třídy. Přihlášky jsou závazné!

Pokud  zájem o letní  provoz nemáte, nahlaste to  prosím   třídním učitelkám.

Prázdninový provoz probíhá na hlavní budově.

V Praze dne 1.3.2024 Mgr. Michaela Eklová

Den otevřených dveří

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční v prostorách naší  FMŠ ve čtvrtek 21.3.2024 od 10.00 do 11.30 hodin a od 17.00 do 18.00 hodin.

Prohlídka  bude začínat  vždy po 30 minutách. / v 10.00 hodin,  v 10.30 hodin, v 11.00 hodin, v  17:00 hodin, v 17.30 hodin/

Těšíme se na společné setkání.

 

Karneval

Finanční pomoc s úhradou kroužků, obědů, školy v přírodě Aktualizováno: LEDEN 2024

Pro rodiny ve finančí nouzi existuje několik možností podpory. Na této straně naleznete rozcestník, odkud na co čerpat, na straně 2 a 3 potom důležité informace, koho se podpora týká a jak žádost podat. „Ukr. žákem” je v textu chápáno dítě s udělenou dočasnou ochranou.

KROUŽKY

 •  Kroužek pro každé dítě P7 – pro české i ukr. žáky, formulář bude od 1. 2. 2024 na stránkách https://www.praha7.cz/, 1.500 Kč (žák ZŠ), 750 Kč (dítě MŠ)
 • Darujeme kroužky dětem – žádosti spuštěny, pro české i ukr. žáky (2.000 Kč)
 • Zdravotní pojišťovny – sportovní kroužky – jednotlivé pojišťovny vypsány níže (1 – 2.000 Kč)
 • Česká olympijská nadace – sportovní kroužky (dle domluvy)

Kroužek či tábor v DDM

 ŠKOLA V PŘÍRODĚ, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

OBĚDY

Pokud potřebujete pomoc s placením obědů, obraťte se na svou ZŠ (třídní učitel, sociální pedagog atp.), školy využívají různé možnosti podpory ( Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Obědové konto Prahy 7).

OSTATNÍ

Níže podmínky k jednotlivým typům podpory.

1) MČ P7: Kroužek pro každé dítě

Příspěvek na kroužek 1.500 Kč (žák ZŠ) a 750 Kč (děti MŠ). Podmínkou je trvalé bydliště dítěte v Praze 7 (plus děti chodí do MŠ nebo ZŠ v Praze 7) a nepříznivá finanční situace. Žádost musí být orazítkovaná organizátorem kroužku. Podání žádosti do 29. 2. 2024. Rodina musí splňovat jednu z následujících podmínek:

 • má 3 a více dětí,
 • samoživitel/samoživitelka,
 • exekuce,
 • oddlužení formou osobního bankrotu,
 • pobírá jednu z těchto dávek (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, příspěvek na mobilitu),
 • rodina bezprostředně zasažena válkou na Ukrajině,
 • jiný závažný důvod (doloží se vysvětlení).

https://www.praha7.cz/volny-cas-prehled/deti/prispevek-na-krouzky/

2) Kroužky v DDM: Balíček Pražana – Fond solidarity

Podmínkou je trvalé bydliště v Praze (nelze pro ukr. děti se statusem dočasné ochrany), kroužek nesmí být ještě zaplacen. Lze žádat i na tábory DDM, tam je nutná spoluúčast (100 – 200 Kč/den). Rodič nic nedokládá (ani čestné prohlášení), jen vysvětlí ve formuláři, že je ve finanční nouzi (rozepsat). Pro lepší identifikaci dítěte do stejného políčka vypíše variabilní symbol dítěte v systému DDM a uvede, na jaký kroužek žádá podporu.

Vyplněnou a podepsanou žádost poslat mailem na: hospodarka@ddmpraha7.cz. Formulář zde: https://www.ddmpraha7.cz/public/site/ddmpraha7.cz/content/formular-fond.pdf

3) Darujeme kroužky dětem

2.000 Kč / dítě na kroužky od registrovaných provozovatelů. Podmínkou je, že rodina pobírá alespoň jeden z těchto příspěvků: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči. Trvalé bydliště kdekoliv v ČR, i pro ukr. děti.

https://www.darujemekrouzky.cz/

Jak probíhá proces žádosti? Jak se zaregistrovat?

1) Na stránce www.darujemekrouzky.cz vyberte Chci požádat o příspěvek a následně se zaregistrujte do systému Aktivní město jako občan ČR nebo Ukrajiny a při registraci zadejte všechny své děti ve věku 3-18 let.  Pokud jste občan ČR tak při registraci vybíráte i tzv. Aktivní město, do kterého se hlásíte. Pokud máte trvalý pobyt v Praze 5, 6, 17, vyberte příslušnou městskou část (abyste mohli žádat také o příspěvky, které nabízejí městské část), pokud bydlíte jinde, vyberete možnost „Darujeme kroužky dětem“.

2) Emailem vám přijdou přihlašovací údaje do systému.

3) Po přihlášení vyberte v menu možnost „Nabídka příspěvků“ a zde aktuální výzvu „Darujeme kroužky dětem“. V rámci příspěvku žádáte o podporu u každého dítěte zvlášť.

4) V rámci žádosti doložte potřebné dokumenty. České rodiny dokládají dokument (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, příp. jiný dokument potvrzující přiznání dávky/příspěvku/odměny, vydaným Úřadem práce ČR. Ukrajinské rodiny dokládají dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, a to vízem za účelem strpění pobytu nebo doplňkové ochrany orgánem veřejné moci ČR.

5) Po schválení administrátorem vám připíšeme na profil 4 vouchery v hodnotě 500 Kč pro každé dítě. Následně vyhledejte poskytovatele a aktivitu (v menu Vyhledej poskytovatele či Vyhledej aktivitu), na kterou byste chtěli získaný příspěvek ve formě voucheru využít a následně jej na aktivitu uplatněte. Můžete využít jeden voucher, dva… nebo všechny. Na uplatnění voucherů máte 30 dnů od jejich přiznání.

6) Do emailu vám přijde PDF dokument, který potvrzuje, že jste uplatnili voucher na danou aktivitu. Toto potvrzení můžete doložit poskytovateli aktivity.

7) Po skončení měsíce zašleme peníze z uplatněných voucherů přímo poskytovateli na jeho bankovní účet.

 

4) Podpora zdravotních pojišťoven – sportovní kroužky a lyžařský výcvik

Všechny zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvky z preventivních programů. Podmínkou není finančí tíseň, týká se všech pojištěnců. Podpora je většinou ve výši 1.000 – 2.000 Kč na rok a dítě.

VZP: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb (2.000 Kč / rok, možno využít i na lyžařský kurz pořádaný školou v roce 2024 v délce trvání minimálně 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů, formulář zde: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/potvrzeni-o-ucasti-ditete-na-organizovanem-lyzarskem-kurzu.pdf

VOZP: https://www.vozp.cz/prispevek/pohybove-aktivity-pro-deti (1.000 Kč jednou v roce + 500 Kč plavání)

CPZP: https://cpzp.cz/preventivni-programy/1 (sportovní kroužek: 500 Kč, plavání: 1.000 Kč, ŠVP/lyžařský výcvik: 500 Kč, letní tábor: 1.500 Kč)

ZPMVC: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence (do výše 1.500 Kč za rok, platí i na lyžařský výcvik)

5) Česká olympijská nadace

Pro děti – sportovce 6-18 let. Rodina pobírá dávky státní sociální podpory, invalidní důchod, dávky pěstounské péče, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dítě žije pouze s jedním rodičem, dítě je umístěno v DD. Žádosti se podávají do 29. února 2024.

Více zde: https://www.olympijskytym.cz/nadace-potrebuji-pomoc

6) Patron dětí 

Patron dětí organizuje sbírku na potřeby konkrétního dítěte (kroužky, škola v přírodě, obědy ve škole, družina, rovnátka, atp.). Žádost podává rodič a patron (sociální pracovník, pedagog, sociální pedagog atp.), je možné uveřejnit bez fotky dítěte i bez celého jména.

Více zde: https://patrondeti.cz/zadost

7) Solidární konto školy

Většina škol na P7 má své solidární konto určené k pokrytí výdajů svých žáků spojených se vzděláváním. K využití konta kontaktujte ředitele/ředitelku školy.

Žádost podává škola:

Obědové konto Praha 7

Vztahuje se jen na rodiny s bydlištěm na P7, nelze pro ukr. děti. Podpora určena rodinám, které se dostaly do ekonomicky tíživé situace nebo které těsně nesplňují kritéria pro finanční pomoc z ÚP ČR ani další státní podporu, anebo ji ještě nemají vyřízenou.

Žádá rodič a následně i škola. Rodič vyplní žádost č.1, nechá potvrdit na Úřadu práce, že na dítě nepobírá žádný jiný příspěvek na stravování. Škola vyplná žádost č.2.

Kontakt: Markéta Kučerová, KucerovaM@praha7.cz, tel. 776 097 601

Více zde: https://www.praha7.cz/temata/pomahame/verejne-sbirky/obedove-konto/

Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí… Krásný celý nový rok plný lásky, pohody a štěstí přeje kolektiv FMŠ Na Výšinách.

Vážení rodiče,
informuji Vás tímto, že se 100 % zaměstnanců FMŠ Na Výšinách se připojuje k celodenní stávce v pondělí 27.11.2023, a to jednodenním přerušením práce po celou dobu, která povede k úplnému uzavření provozu FMŠ Na Výšinách. Velice nás mrzí komplikace, které Vám budou tímto způsobeny, ale je důležité upozornit na to, že nám jde v první řadě o úroveň vzdělávání a kvalitu výchovy a péče o Vaše děti (viz. body níže), která by významně klesla.
Škrty se budou týkat především snižování počtu zaměstnanců, snižování platu provozních zaměstnanců, který se blíží hranici minimální mzdy (z finančních důvodů máme velké obtíže zajistit provozní zaměstnance ), dále snižování počtu asistentů pedagoga, snižování rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje (na školní pomůcky, DVPP, BOZP apod).

DŮVODY A CÍLE VÝSTRAŽNÉ JEDNODENNÍ STÁVKY DNE 27. 11. 2023
Upozornění: Nikdo z nás nechce brát děti jako rukojmí. Děláme to pro jejich a naši budoucnost.
1. Chceme jistotu, aby platy nepedagogických zaměstnanců i pedagogů v roce 2024 a letech následujících neklesaly.

2. Chceme, aby bylo zabráněno škrtům v rozpočtu pro školství v roce 2024 i v letech následujících                                                                                                                                                        3.  Chceme, aby byla udržena kvalita péče o děti.
4. Nedostatek financí bude mít velký dopad na vzdělávání našich dětí, nebudou prostředky na asistenty, tím pádem vzniknou neúměrné nároky na pedagogy a bude dopad na kvalitu výuky ve školách.
5. Nedostatek financí pro zaměstnance škol bude vést pouze k tomu, že tito lidé začnou ze školství odcházet pro nedostatečné finanční ohodnocení. Již teď je problematické obsadit různé pracovní pozice ve školách i školkách.
6. Naše požadavky jsou legitimní a chceme kvalitu udržet – jak vzdělávání, tak péči o děti (úklid, stravování, atd.)                                                                                                                        7.Výdaje na vzdělání nelze brát jako dluh, ale jako investici pro budoucí generace.

Za FMŠ Na Výšinách Mgr. Michaela Eklová
ředitelka mateřské školy
V Praze dne 20.11.2023

Vážení zákonní zástupci,

naše mateřská škola bude o vánočních prázdninách uzavřena.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Provoz bude zahájen  ve středu 3. ledna 2024.

 V Praze dne 28.10.2023 Mgr. Michaela Eklová

                                                 

Rádi bychom Vás pozvali na konzultační hodiny v FMŠ, kde budete mít prostor na dotazy ohledně Vašeho dítěte. Konzultační hodiny  jsou určeny k informování rodičů o vývoji jejich dítěte a o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Cílem konzultace je, aby se učitelé s rodiči domluvili na společném postupu při vývoji a vzdělávání dítěte.

Konzultační hodiny:

1.A      2.11.   od 13.00 hod

1.B      1.11.    od 13.00 hod

1.C      13.11.  od 13.00 hod

1.D      termín bude upřesněn

2.A      1.11.    od 13.00 hod

2.B      15.11.  od 13.00 hod

3.A      15.11.  od 17.00 hod

3.B      1.11.    od 13.00 hod

3.D      13.11.  od 17.00 hod

Zarezervujte si Váš čas u Vaší třídní učitelky.


Vážení a milí rodiče,
rádi bychom Vás pozvali ve spolupráci se Spolkem rodičů na podzimní brigádu na naší školní zahradě.

Kdy: 9.11.2023
Dorazit můžete kdykoliv mezi 15.00 do 17.30 hodin
Brigáda je vhodná i pro děti.

Uvítáme, když si s sebou na brigádu vezmete vlastní hrábě.

Na závěr bude připraven oheň, na kterém bude možnost opéci buřty z vlastních zásob / buřty s sebou :)/.

Pokud máte možnost donést drobné dříví a třísky na oheň, budeme moc rádi.

Uvítáme veškerou Vaši pomoc.

Zveme všechny rodiče, děti a přátele na Dýňové slavnosti. Přijďte si užít podzimní zábavu na tvořivé podzimní dílny.  Těšit se můžete na dlabání dýní, výstavu dýni, podzimní tvoření, malování na obličej.

Kdy: 31.10.2023
Dorazit můžete kdykoliv od 13.00 hodin

Akce bude trvat do 16.00 hodinu

V pondělí 23. října 2023 bude probíhat zápis do nové dětské skupiny Domeček. Zápis se koná od 10.00 do 12.00 hodin  v dětské skupině Domeček, Královská obora 74, 170 00 Praha 7.

Veškeré potřebné informace a dokumenty k zápisu najdete na webu  mateřské školy.

Provoz bude zahájen 6.11.2023.

Těšíme se na vás.

PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉ SKUPINY

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do dětské skupiny Domeček

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Plán výchovy a péče v dětské skupině Domeček

Provozní řád – Děstká skupina Domeček

 

Facebook Dětská skupina Domeček | Prague | Facebook

 

Rodiče žáků základních i mateřských škol s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou požádat o příspěvek na kroužky, které se konají v 1. pololetí školního roku 2023/2024. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.

Podpora kroužků pořádaných Domem dětí a mládeže Praha 7, Základní uměleckou školou Šimáčkova nebo základními a mateřskými školami je primárně řešena prostřednictvím programu hl. m. Prahy Balíček okamžité pomoci Pražanům. Ohledně pomoci s financováním těchto kroužků se obracejte přímo na jejich organizátory.

 


Sedmá městská část zároveň pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě.

Na úhradu volnočasových aktivit městská část přispívá:

·         u žáků základních škol až do výše 1 500 Kč

·         u dětí z mateřských škol až do výše 750 Kč

 

Jak si o příspěvek zažádat?

Žádosti lze podat průběžné podat od 1. 9. 2023 do 29. 9. 2023 (v případě elektronického podání do 23.59 hodin dne 29. 9. 2023)

Žádost je možné podat prostřednictvím elektronického online formuláře. Po podpisu lze žádost doručit datovou zprávou, osobně prostřednictvím podatelny v přízemí Úřadu MČ Praha 7, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem na adresu: krouzky@praha7.cz

Více informací najdete v níže uvedených pravidlech.

Pravidla poskytnutí příspěvku na kroužek

Žádost o příspěvek na kroužek

Podrobnosti můžete získat na Odboru sociálního začleňování u Markéty Mirgové, tel.: 774 093 367, e-mail: krouzky@praha7.cz. krouzky@praha7.cz

V Praze dne 18.9.2023 Mgr. Michaela Eklová

Patříte mezi nízkopříjmové rodiny, samostatně žijící seniory či další skupiny, které nejvíce ohrožuje současné zdražování? Máte někoho takového ve svém sousedství? Přinášíme balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi. Opatření v tomto balíčku rychle a adresně pomohou domácnostem ohroženým chudobou či ztrátou bydlení. O pomoc pro potřebné rodiny žák

 Podmínky vyřízení

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, kromě trvalého bydliště v Praze, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

 

Veškeré informace k jednotlivým formám pomoci Pražanům najdete na stránkách: pomocprazanum.praha.eu

Vyplněné žádosti doneste osobně do ředitelny FMŠ /  pondělí až středa od 8.00 do 9.00hod./

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Eklová

žádost-o-prominutí-úplaty-ke-zmírnění-dopadu-inflace

V Praze dne 18.9.2023 Mgr. Michaela Eklová

Vážení a milí rodiče, přátelé školy,
u příležitosti zahájení školního roku bychom Vás rádi pozvali na piknik na školní zahradě, který se bude kontat v úterý 19. 9.2023 od 17.00 do cca 19.00 hodin.

 

S sebou si vezměte piknikové deky a dobrou náladu.

Pěkný den Vaše Výšiny

V současné době se stále intenzivně  pracuje na vzniku nové dětské skupiny.

Bližší informace zveřejníme na konci září.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 4.9.2023 Mgr. Michaela Eklová

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny.

Pro děti bývají nejtěžší především první týdny v mateřské škole, než se na prostředí mateřské školy a na změny spojené s nástupem do mateřské školy zadaptují. První dny v mateřské škole jsou ve znamení pozorování, zorientování se v novém prostředí.  Ke každému dítěti je potřeba přistupovat individuálně, s respektováním věkových a osobních zvláštností.

Pro snašší  adaptaci na nové prostředí, režim, byl v zájmu dítěte vytvořen Adaptační plán.

Cílem tohoto adaptačního plánu je pomoci nově příchozím dětem zvládnout rychleji a bez problému start v naší mateřské škole.

Pokud dítě v rámci úspěšné adaptace potřebuje přítomnost blízké osoby, nabízíme podporu dítěti tím, že matka nebo jiný blízký člověk s dítětem muže zůstat po určitou dobu ve třídě. Tato možnost se samozřejmě netýká jen prvního dne. Po domluvě s třídní učitelkou se pobyt rodiče může opakovat a postupně zkracovat podle toho, jak si dítě na nové prostředí přivyká.

Za FMŠ Na Výšinách Mgr. Michaela Eklová

 

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na první třídní schůzky, která proběhnou ve čtvrtek 31.8.2023 v 16:00 hod. v  online prostředí. Pozvánka Vám bude zaslána přes aplikaci LYFLE.

Setkáte se s třídními učiteli svých dětí a obdržíte celou řadu informací pro školní rok 2023/2024, které souvisí s nástupem  dětí do mateřské školy.

Těšíme se na společné setkání.

Za FMŠ Na Výšinách Mgr. Michaela Eklová

Pro zkvalitnění našich služeb posilujeme od září 2023 náš pracovní tým, o sociálního pedagoga.

V čem vám může pomoci?
• Získává důvěru rodiny pro spolupráci se školou
• Propojuje místní komunitu pro potřebu zapojování rodin do širšího prostředí
• Zajišťuje intervenci dalších pomáhajících organizací včetně případné finanční
nebo materiální podpory
• Spolupracuje se sociálním odborem městské části
• Řeší potíže dětí, které mají složitou rodinnou situaci

 

Kdo může být sociálním pedagogem?
Na sociálního pedagoga je pohlíženo jako na nepedagogického pracovníka. Podmínkou výkonu jeho
činnosti je získání odborné kvalifikace vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na sociální
pedagogiku, nebo vysokoškolským vzděláním, nebo vyšším odborným vzděláním v oborech zaměřených
na sociální práci, obdobně jako např. sociální pracovník (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v aktuálním znění).

Na nové dětské skupině v současné době intenzivně pracujeme. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách  mateřské školy v druhé polovině srpna.

Mgr. Michaela Eklová

Vážení a milí rodiče,
chtěli bychom Vám všem poděkovat za skvělou spolupráci, ochotu a vstřícnost.
Přejeme Vám a Vašim dětem krásné léto, plné sluníčka a modré oblohy.
Léto, které bude úplně podle vašich představ.
Za kolektiv FMŠ Na Výšinách
Mgr. Michaela Eklová

Pomalu se blíží léto a s ním i slunce a pohoda.

Rádi bychom vás pozvali na závěr školní roku na PIKNIK NA NAŠÍ ŠKOLNÍ ZAHRADĚ.

S sebou si vezměte  piknikové  deky, nějaké to občerstvení, pití  a dobrou náladu.

Pro děti budou puštěny vodní herní prvky.

V PONDĚLÍ 26.června od  17 do 19 hodin.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

FMŠ při PedF UK hledá   pro novou dětskou skupinu  milou  chůvu /učitelku na plný úvazek.

Nástup od 28.7.2023

Požadujeme: Profesní kvalifikaci chůvy v dětské skupině, nebo pedagogické vzdělání (pedagog pro MŠ nebo 1.stupeň ZŠ, vychovatel, asistent pedagoga)

Kladný vztah k dětem, otevřenou komunikace s rodiči, spolehlivé jednání, respekt a empatii.

 

Nabízíme: Vzdělávací kurzy, školení, odpovídající platové ohodnocení, příjemné  a podnětné prostředí, prostor pro kreativitu.

 

Životopisy zasílejte na: skolka@msnavysinach.cz

Vážení a milí rodiče,
rádi bychom Vás pozvali ve spolupráci se Spolkem rodičů na jarní brigádu na naší školní zahradě.

Kdy: 3.4.2023
Dorazit můžete kdykoliv mezi 15.00 do 17.30 hodin
Brigáda je vhodná i pro děti.

Uvítáme, když si s sebou na brigádu vezmete vlastní hrábě.

Na závěr bude připraven oheň, na kterém bude možnost opéci buřty z vlastních zásob / buřty s sebou :)/.

Pokud máte možnost donést drobné dříví a třísky na oheň, budeme moc rádi.

Uvítáme veškerou Vaši pomoc.

Těšíme se na vás.