Vážení rodiče,
Fakultní mateřská škola  bude v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v pátek 22. 10. 2021 ze závažných organizačních důvodů uzavřena.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

V Praze dne 15.10.2021 Bc. Kristýna Šebestíková

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání § 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu 2a ) v době omezení nebo přerušení provozu.