Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 o úplném uzavření mateřských a základních škol od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021. Provoz mateřských škol  podle školského zákona, zakazuje  osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Ošetřovné odkaz zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro
chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření
č. 212 ze dne 26. února 2021.

Úplata za předškolní vzdělávání Vám bude automaticky odečtena poměrnou částkou za období, kdy bude mateřská škola uzavřena.

V Praze dne 27.2.2021 Mgr. Michaela Eklová