Příspěvek na školní rok 2020/2021 je 1.500,- Kč účet u Fio banky 2901019955/2010

/úhrady divadel, příspěvek na nákup knih, výtvarného materiálu, didaktických pomůcek, nákup šanonů na portfolia, projektové dny, workshopy/

Platbu lze rozdělit na 1.  a  2. pololetí. Do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte.