Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc únor 2021 byla adekvátně ponížena:

Celodenní provoz: 302,- Kč

Polodenní provoz:  207,- Kč

V Praze dne 1.3.2021  Mgr. Michaela Eklová