Online- Informační schůzka se bude konat v pondělí 29.8.2022, přibližně od 15.00 hodin.

Bližší informace budou zákonným zástupců zaslány přes aplikaci Lyfle- odkaz na přihlášení, přesný čas zahájení on line setkání.

Program informační schůzky:

  • seznámení s třídními učitelkami,
  • seznámení s režimem mateřské školy
  • seznámení s organizací a průběhem zahájení školního roku- probíhající adaptace
  • seznámení se školním řádem
  • třídná vdělávací program
  • planované akce
  • informace o povinném předškolním vzdělávání
  • Spolek rodičů a přátel dětí a školy při FMŠ- informace o činnosti, volba členů
  • zájmové kroužky