Vážení zákonní zástupci, vzhledem k podzimnímu a nadcházejícímu zimnímu období lze předpokládat, že bude docházet, jako každý rok, k nárůstu respiračních onemocnění. Rádi  bychom Vás upozornili, že do mateřské školy patří pouze dítě zdravé a to v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákonný zástupce má povinnost sledovat zdravotní stav dítěte. Dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění / kašel, rýma, bolest hlavy, břicha, zánět spojivek, vši…../ má být omluveno z předškolního vzdělávání.

 

Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními nemocemi.

Rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do zařízení dítě ZDRAVÉ.

Děkujeme, že se společně s námi respektujete veškerá hygienická opatření a snažíte se zamezit jejich šíření.

V Praze dne 4. 10.2021 Mgr. Michaela Eklová