Vážení a milí rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali o rekonstrukci školní kuchyně naší mateřské školy, která proběhne dle harmonogramu ve dnech 10. 5. až 31. 8. 2021.

Co nás čeká: celková rekonstrukce školní kuchyně

Co to pro nás bude znamenat?

Děti se budou stravovat stejně jako dosud, svačiny i oběd pro nás bude zajišťovat školní kuchyně ZŠ Korunovační, odkud se bude jídlo dovážet za dodržení všech hygienických norem. Jediná změna se týká možnosti odhlášení stravování – nejpozději vždy den předem do 13:00 hodin.

Cílem rekonstrukce školní jídelny je modernizace prostor i vybavení, abychom byli schopni dostát současným trendům moderní a zdravé výživy.

Další bližší informace vám budeme upřesňovat průběžně.

Naleznete je také na nástěnce v atriu MŠ, na webových stránkách a v aplikaci LYFLE.

Děkujeme za Vaši podporu.

V Praze dne 5.5.2021    Mgr. Michaela Eklová