Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny.

Pro děti bývají nejtěžší především první týdny v mateřské škole, než se na prostředí mateřské školy a na změny spojené s nástupem do mateřské školy zadaptují. První dny v mateřské škole jsou ve znamení pozorování, zorientování se v novém prostředí.  Ke každému dítěti je potřeba přistupovat individuálně, s respektováním věkových a osobních zvláštností.

Pro snašší  adaptaci na nové prostředí, režim, byl v zájmu dítěte vytvořen Adaptační plán.

Cílem tohoto adaptačního plánu je pomoci nově příchozím dětem zvládnout rychleji a bez problému start v naší mateřské škole.

Pokud dítě v rámci úspěšné adaptace potřebuje přítomnost blízké osoby, nabízíme podporu dítěti tím, že matka nebo jiný blízký člověk s dítětem muže zůstat po určitou dobu ve třídě. Tato možnost se samozřejmě netýká jen prvního dne. Po domluvě s třídní učitelkou se pobyt rodiče může opakovat a postupně zkracovat podle toho, jak si dítě na nové prostředí přivyká.

Za FMŠ Na Výšinách Mgr. Michaela Eklová