Udělejte  si na první den v mateřské  škole dostatek času, jedná se o významný okamžik vašeho dítěte. Na základě informacích od třídních učitelek už víte, do jaké třídy máte jít.

Při vstupu do šatny u dané třídy visí přehled značek s přidělenými jmény dětí. Naleznete jméno svého dítěte a podle symbolu pak snadno objevíte své místo v šatně. Do skříňky a botníku umístíte věci, které jste přinesli.

Přidělený obrázek- značku,bude mít dítě po celý školní rok.

U třídních učitelek prosím aktulizujte své kontakty, odevzdejte vstupní dotazník, čestné prohlášení /datum nástupu do MŠ/.

Domluvte se s paní učitelkou, jak konkrétně bude probíhat adaptace vašeho dítěte ve školce.

Společně s Vámi se těšíme  na nový školní rok Vaše Výšiny.