Provoz během letních prázdnin v měsici červenci 2022:

 1.7. (pátek), 7.7. – 8.7. (čtvrtek, pátek), 11.7. – 15.7. (celý týden), 18.7. – 22.7. (celý týden)

 Úplata za červenec 2022 dle platné legistativy

 Celodenní školné: 562,- Kč

 Polodenní školné: 384,- Kč

Zákonný zástupce je povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě mateřskou školu nenavštěvuje, a to i v době prázdnin. Ředitel školy   stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na celý školní rok. zdoj MŠMT

V srpnu  2022 je MŠ uzavřena, úplata za předškolní vzdělávání v srpnu 2022 je ve výši: 0,-Kč

  Prosíme, nahlaště třídním učitelkám přitomnost Vašeho dítěte během przádninového provozu. A v případě Vašeho zájmu, vyplňte závaznou přihlášku. 

V Praze dne 21.4.2022 Mgr. Michaela Eklová