Rodiče žáků základních i mateřských škol s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou požádat o příspěvek na kroužky, které se konají v 1. pololetí školního roku 2023/2024. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.

Podpora kroužků pořádaných Domem dětí a mládeže Praha 7, Základní uměleckou školou Šimáčkova nebo základními a mateřskými školami je primárně řešena prostřednictvím programu hl. m. Prahy Balíček okamžité pomoci Pražanům. Ohledně pomoci s financováním těchto kroužků se obracejte přímo na jejich organizátory.

 


Sedmá městská část zároveň pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě.

Na úhradu volnočasových aktivit městská část přispívá:

·         u žáků základních škol až do výše 1 500 Kč

·         u dětí z mateřských škol až do výše 750 Kč

 

Jak si o příspěvek zažádat?

Žádosti lze podat průběžné podat od 1. 9. 2023 do 29. 9. 2023 (v případě elektronického podání do 23.59 hodin dne 29. 9. 2023)

Žádost je možné podat prostřednictvím elektronického online formuláře. Po podpisu lze žádost doručit datovou zprávou, osobně prostřednictvím podatelny v přízemí Úřadu MČ Praha 7, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem na adresu: krouzky@praha7.cz

Více informací najdete v níže uvedených pravidlech.

Pravidla poskytnutí příspěvku na kroužek

Žádost o příspěvek na kroužek

Podrobnosti můžete získat na Odboru sociálního začleňování u Markéty Mirgové, tel.: 774 093 367, e-mail: krouzky@praha7.cz. krouzky@praha7.cz

V Praze dne 18.9.2023 Mgr. Michaela Eklová