PRÁZDNINOVÝ PROVOZ FMŠ NA VÝŠINÁCH

Fakultní mateřská škola Na Výšinách bude uzavřena od 1. 7. -31. 8. 2021.

Prázdninový provoz pro přihlášené děti bude probíhat v MŠ KOSTELNÍ.

Platby na prázdniny: Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) trvá školní rok od 1.9 do 31.8 daného roku, po tuto dobu je nutné uhradit úplatu za předškolní vzdělávání – „školné“ i v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den.

Výše platby je upravena dle počtu dní provozu mateřské školy

Přepis „ školné na prázdniny“ v alikvotní výši
Celodenní provoz
Červenec: 470,- Kč
Srpen: 0

Polodenní provoz- Želvičky 1. D, Medvíďata 1.C
Červenec: 320,- Kč
Srpen: 0

Ve středu 31. 6. 2021 odneste prosím vše ze skříněk.

Všem dětem a rodičům přejeme spoustu báječných a neopakovatelných zážitků během letních měsíců.
V mateřské škole Vás po prázdninách přivítáme 1. září 2021. Školákům přeje úspěšné zahájení školního roku a ať se jim ve škole moc líbí :).

S přáním hezkého léta kolektiv FMŠ Na Výšinách