Od 9.11.2020 po  dobu trvání nouzového stavu dochází k   omezením provozu MŠ  a to od  7:00-16:30 hod.

Nutnost omezení provozu je vyvolána nepřítomností učitelek, asistentek a provozních zaměstnankyň, které jsou v pracovní neschopnosti, karanténě nebo na ošetřování člena rodiny se svými dětmi, žáky základních škol a s  ohledem na zvýšená hygienická opatření /úklid prostor MŠ spojený se zvýšenou dezinfekcí prostor mimo pobyt dětí ve třídě.

Děkujeme za pochopení Vaše Výšiny