Od 1. 9. 2021 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.                                                      

Základní částka pro školní rok 2021/2022  na celodenní provoz činí 820,-Kč měsíčně a na polodenní provoz 560,- Kč měsíčně.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku 5 let.

V Praze dne 20.4.2021  Mgr. Michaela Eklová