Vážení zákonní zástupci,

běžný provoz školního roku 2023/2024 bude ukončen 28.6.2024.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o letní  provoz od 1.7.2024 do12.7.2024, aby vyplnili  přihlášku, která bude k dispozici u třídních učitelek od 4.3.2024.

Termín odevzdání   je nejpozději do 19.4.2024 zpět  do třídy. Přihlášky jsou závazné!

Pokud  zájem o letní  provoz nemáte, nahlaste to  prosím   třídním učitelkám.

Prázdninový provoz probíhá na hlavní budově.

V Praze dne 1.3.2024 Mgr. Michaela Eklová