Vážení zákonní zástupci,

mateřská škola upozorňuje, že dětí s příznaky infekčního onemocnění

/ jako je např. rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, zvýšená teplota, horečka, průjem, ztráta chuti a čichu apod./

 nemohou do školy vstoupit.  

V případě projevu infekčního onemocnění informujeme  zákonné zástupce, že by měli telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Mateřská škola vychází z pokynů MŠMT pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke Covid 19.

Po návratu dítěte do mateřské školy podepisuje zákonný zástupce prohlášení, že  telefonicky kontaktoval praktického lékaře a ten rozhodl, že výše uvedené dítě může do kolektivu. 

 

Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí / § 29 školského zákona/.

 

Děkujeme, že společně s námi,  se podílíte na omezení rizika šíření onemocnění covid-19.

 

 

Vaše Výšiny