Vážení rodiče,
vzhledem k enormnímu zvýšení cen všech potravin jsme nuceni zvýšit cenu stravy pro děti naší školy od 1.2.2023.
Školní jídelna se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování a cena stravného je stanovena dle finančních limitů na nákup potravin uvedených v  této vyhlášce.Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého ve školním roce.

V cenách je zahrnut pitný režim.

Prosíme o navýšení vašich finančních limitů.
  • celodenní stravné (kategorie 2 – 6let)                                                          49,- Kč
  • celodenní stravné (kategorie 7 a více let)                                                    52,- Kč
  • polodenní stravné (kategorie 2 – 6let)                                                          37,- Kč

V Praze dne 27.1.2023 Mgr. Michaela Eklová