Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne
22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je
zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních
pravidel podle Manuálu.

  •  Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
    roušky.
  • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do
    prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech
    s tím, že se omezí kontakt třetích osob
    s osobami v prostorách školy .                                                                                                                                                                                            V Praze dne 24.1.2021 Mgr. Michaela Eklová