Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole ( při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

MŠMT 7. 6. 2021