Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2020. Fakultní mateřská škola Na Výšinách bude otevřena od 29. 6. 2020 do 17. 7. 2020

Platby na prázdniny: Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) trvá školní rok od 1.9 do 31.8 daného roku, po tuto dobu je nutné uhradit úplatu za předškolní vzdělávání – „školné“ i v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den.

Výše platby je upravena dle počtu dní provozu mateřské školy

Přepis „ školné na prázdniny“ v alikvotní výši

Celodenní provoz

  • Červenec: 400 ,- Kč
  • Srpen: 0

Polodenní provoz- Želvičky, Medvíďata 1. D

  • Červenec: 270 ,- Kč
  • Srpen: 0

Letní provoz bude probíhat v MŠ Kostelní.