Vážení rodiče,

pro lepší informovanost, která učitelům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí, probíhají v květnu a červnu individuální konzultační hodiny.V případě Vašeho zájmu, zkontaktujte dopředu třídní učitelku, která s Vámi domluví konkrétní časový termín a následně Vám bude zaslán odkaz pro připojení. Konzultace trvají cca 10 minut.

Těší se na Vás třídní učitelky MŠ

Třídy:

1.D  -15.6, 2022 od 13.30 -14.30 hodin

1.C- 24.5.2022 od 13.00 -14.00 hodin

1.A- 14.6.2022 od 13.00- 14.00 hodin

1.B-  23.5.2022 od 13-14 hodin

2.A – 8.6 od 13.15 hodin

14.6 od 13.15  hodin

2.B – 23.5. 2022 od 13,15

26.5.2022 od 13.15 hodin

3.A -25.5. 2022 od 17.00 – 18.00  hodin

3.B – 7.6. 2022 13:00-14:00 hodin

3.D – 8.6. 2022od 17.00-18.00hodin