Vážení rodiče,

pro lepší informovanost, která učitelům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí, probíhají v listopadu on-line individuální konzultační hodiny.

Předmětem těchto schůzek může být: školní zralost, informace o adaptačním období, rozvoj dítěte, stravování, silné i slabé stránky Vašich dětí, pokroky nebo případné problémy Vašeho dítěte.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci budou probíhat konzultační hodiny on-line.

V případě Vašeho zájmu, zkontaktujte třídní učitelku, která s Vámi domluví konkrétní časový termín a následně Vám bude zaslán odkaz pro připojení. Konzultace trvají cca 10 minut.

Těší se na Vás třídní učitelky MŠ

Třídy:

1.A     18. 11. 2020 (od 8.30-9.30 hodin), 19. 11. 2020 (13.00-14.00 hodin)

1.D       26. 11. 2020 (od 13.30 – 14.30 hodin)

1.C      18.11. 2020 a 25.11.2020 (od 13:00- 14:00 hodin)

1.B      18.11. 2020 a 19.11. 2020 (od13:00-14:00 hodin)

2.A      23.11.2020 (od 8: 00-9:00 hodin), 25.11.2020 (od 13.00-14.00 hodin)

2.B      18.11. 2020 (od 8:30-9:30 hodin; od 13:00-14:00 hodin)

3.A      16.11. 2020 ( od 16.30-17.30 hodin ), 23.11.2020 (od 8.30-9.30 hodin)

3.B      19.11.2020 (od 8.30 -9.30 hodin) 25.11.2020 (od 13:00-14:00 hodin)

3.D      23.11.2020 (od 9:00-10:00 hodin, a  od 13:00-14:00 hodin)

Těší se na Vás třídní učitelky FMŠ.

V Praze dne 14.11.2020                                                                                Mgr. Michaela Eklová