Vážení rodiče,

pro lepší informovanost, která učitelům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí, probíhají v lednu a únoru on-line individuální konzultační hodiny.

Předmětem těchto schůzek může být: školní zralost, zápis do ZŠ, odklad školní docházky, rozvoj dítěte, stravování, silné i slabé stránky Vašich dětí, pokroky nebo případné problémy Vašeho dítěte.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci budou probíhat konzultační hodiny on-line.

V případě Vašeho zájmu, zkontaktujte dopředu třídní učitelku, která s Vámi domluví konkrétní časový termín a následně Vám bude zaslán odkaz pro připojení. Konzultace trvají cca 10 minut.

Těší se na Vás třídní učitelky MŠ

Třídy:

1.A   Koťata

2.2.2021 –  od 9.00-10.00 hodin
4.2.2021-   od 13.00-14.00 hodin

1.C     Medvíďata
28.1.2021 – od 13:00 – 14:00 hodin
4.2.2021 –  od 13:00 – 14:00 hodin

1.D Želvičky

26.1. -od 13.00 -14.00 hodin

28.1. – od 13:00 – 14:00 hodin

1.B Lvíčata

2.2. od 9:00 – 10:00 hodin
4.2. od 13:00-14:00 hodin

 

2.A Štěňata

20.1.2021- od 13:00-14:00 hodin
25.1.2021- od 8:30-9:30 hodin

2.B Tygříci -termín bude dodán

3.A Hříbata

27.1. od 16.30-17.30 hodin
1.2. od 8.30- 9.30 hodin

3.B Delfíni

3.2. od 13:00 – 14:00 hodin
4.2. od 09:00 – 10:00 hodin

3.D Vodárenská věž

2.2. od 9.00-10.00 hodin

2.2. od 13.00-14.00 hodin