Vážení rodiče,

obracím se na Vás s informacemi o dění ve školce Na Výšinách. 

Již několik měsíců probíhá příprava na rozsáhlou rekonstrukci kuchyně, kterou školka nezbytně potřebuje a kterou během letošního roku realizujeme.

Během měsíců, kdy probíhaly všechny přípravné práce, se podařilo provoz školky nijak neomezit. Nyní dochází na část rekonstrukce, během které bude kuchyně školky uzavřena. Není však důvod k žádným obavám, stravování pro děti i zaměstnance zajišťujeme ve spolupráci se ZŠ Korunovační, odkud budeme jídlo dovážet, a to včetně dopoledních i odpoledních svačinek. Provoz školky tak nebude rekonstrukcí v tomto ohledu nijak ohrožen. 

Pečlivě budou také odděleny zóny pro pohyb dětí a zóny rekonstrukčních prací, aby byla dodržena veškerá hygienická a bezpečnostní nařízení. 

Tato část rekonstrukce je rozsáhlá a bude trvat od 10.5. do konce prázdnin. Proto je nutné ji realizovat i během provozu.

Na budovách školek a škol postupně pracujeme a snažíme se je dostat postupně do co nejlepšího stavu, je to ale práce, která vyžaduje velké úsilí, náklady a hodně času, neboť mnoho škol a školek je díky letitému zanedbávání školství ve špatném stavu. Jsme rádi, že nyní dochází na dlouho plánovanou rekonstrukci, která umožní školce dál fungovat pro naše děti a co nejlépe jim zajišťovat dobré jídlo.

Prosíme o trpělivost během rekonstrukce, budeme se všichni snažit, aby ovlivňovala chod školky a pohodu dětí i paní učitelek co nejméně.

Děkujeme!

 

Hanka Šišková

radní pro školství

Praha 7