Mateřská škola je povinná zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Vzdělávání distančním způsobem je zajištěno formou on-line i off-line aktivit, kde je vzdělávání doplněno kombinací synchronních a asynchronních metod.

Škola při plánování distanční výuky vychází z individuálních podmínek jednotlivých dětí.

On- line vzdělávání je prostřednictvím aplikaci LYFLE, synchronní vzdělání je zajištěno přes meet.google.com.

Synchronní on-line vzdělávání či komunikace bude v rozmezí  cca 20 minut. Rozesílání  podkladu bude ve frekvenci 1-2x týdně.

Pro udržení sociálního kontaktu a motivace  postačuje jedno on-line setkání učitele s dítětem týdně. To však za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení.

V předškolním vzdělávání vzhledem k věku dětí není on-line vzdělávání prioritním způsobem, nýbrž má pouze doplňkovou funkci.

Učitele, vedení MŠ  jsou připraveni poskytnout  rodičům individuální  podporu- telefonické hovory, on-line chat, nebo přes  aplikaci LYFLE. Distanční vzdělávání  spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

 

V Praze dne 3.3.2021 Mgr. Michaela Eklová