Naše mateřská škola spouští nový  on- line projekt

„ Cesta otevřené náruče“Cesta otevřené náruče

  • on-line tvořivá dílna pro děti s odlišným mateřským jazykem
  • procvičování češtiny v neformálním prostředí se svou paní učitelkou
  • malé skupinky dětí
  • základem setkání je vstřícný přístup
  • dílny jsou vhodné i pro děti, které potřebují podporu komunikačních dovedností
  • setkání bude probíhat 1 x týdně přes meet.google.com

 

Zájemci o setkání pište na: skolka@msnavysinach.cz

V Praze dne 18.3.2021 Mgr. Michaela Eklová