MČ Praha 7nabízí pomoc  rodinám které se ocitly v tíživé situaci, a potřebují poradit.

Témata:

  • vzniklé finanční potíže
  • náhlá ztráta zaměstnání
  • krizové životní situace/napětí v rodině
  • obtížné zvládání vzdělávání dítěte doma
  • nepojistné sociální dávky – hmotná nouze, státní sociální podpora
  • bytová nouze/problémy s úhradou nákladů spojených s bydlením
  • dluhová problematika
  • problémy s návykovými látkami
  • úmrtí v rodině
  • jiné zátěžové životní situace (domácí násilí, šikana)

Na poradnu se mohou obracet rodiče z Prahy 7, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jejím cílem je rodinám pomáhat s dopady současné pandemie COVID-19 i s dalšími problémy, které rodiče aktuálně řeší a se kterými potřebují poradit. Odborné poradenství bude nyní s ohledem na epidemiologickou situaci dostupné rodičům po telefonu (220 144 097 nebo 605 070 056), zároveň se rodiče mohou anonymně obracet na e-mail: poradenstvi@praha7.cz

 

Poradna pro rodiče