Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o Kontu solidarity FMŠ Na Výšinách.
Peníze z konta jsou použity na podporu ekonomicky znevýhodněných rodin z naší FMŠ.
Škola eviduje dary na samostatné účetní analytice pod názvem „konto solidarity“.

Podmínky čerpání z fondu solidarity:

1/ Na základě zjištění aktuální situace v rodině, doporučení třídní učitelky;

2/ Žadatel o příspěvek podá žádost vedení školy, na jehož základě bude dle finančních prostředků příslušného fondu a posouzení situace o jeho žádosti rozhodnuto.

Kam posílat finanční příspěvky? : č. ú. školy 0202865379/0800 var. symbol 1234

FMŠ Na Výšinách přijímá a je velmi vděčná za finanční i věcné dary určeného na rozvoj v předškolního vzdělávání.

Velmi si vážíme všech, kteří přispěli na konto solidarity, nebo obědového konta MČ Prahy 7.
I malý příspěvek má smysl.
Předem moc děkujeme Vaše Výšiny.

V Praze dne 9.9.2021