Vážení a milí rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali o prodloužení rekonstrukce školní kuchyně naší mateřské školy. Vaše Výšiny

 

Vážení rodiče,

znovu se na Vás obracím s informacemi o rekonstrukci kuchyně v MŠ Na Výšinách, která probíhá od jarních měsíců, a ráda bych Vás poprosila o trpělivost.

Situace na stavebním trhu a problémy s dodávkami materiálu způsobené složitou covidovou situací a nestandardní řešení některých původních stavebních prvků, na které jsme narazili během stavby a které bylo třeba řešit nad rámec projektu a plánovaných prací, způsobily, že se bohužel stavba protáhne i do začátku školního roku. Provoz školky bude v září zahájen a bude pokračovat ve stejném modu, jako v průběhu května a června, tedy stravování bude zajištěno ve spolupráci se ZŠ Korunovační a opět budou pečlivě odděleny zóny pro pohyb dětí a zóny rekonstrukčních prací, aby byla dodržena veškerá hygienická a bezpečnostní nařízení. Předpokládané prodloužení stavby je do poloviny října. 

Mrzí mě velmi, že se rekonstrukce protahuje, ale je to způsobeno vnějšími okolnostmi, které je obtížné předvídat a jakkoli ovlivnit.

Moc děkuji za Vaši trpělivost a pochopení, se kterými k rekonstrukci přistupujete. 

Všichni se těšíme, až bude rekonstrukce dokončena a bude sloužit ke spokojenosti zaměstnanců i dětí.

 

Přeji všem klidný zbytek prázdnin a pevné zdraví 

 

Hana Šišková

radní pro školství

Praha 7

737468730