LETNÍ  PROVOZ 2021 bude probíhat z důvodu   rekonstrukce školní kuchyně  v   MŠ Kostelní.

 ČERVENEC 2021:

   1.TÝDEN –  1.7.- 2.7.2021

   2.TÝDEN –   UZAVŘENO

   3.TÝDEN –  12.7.- 16.7. 2021

   4.TÝDEN-   19.7. – 23.7.2021

   Úplata za červenec 2021

   470,- Kč celodenní provoz

  320,- Kč polodenní provoz

 Úplata za srpen 2021  0,- Kč

 Zákonný zástupce je povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě mateřskou školu nenavštěvuje, a to i v době prázdnin. Ředitel školy   stanoví úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na celý školní rok.

Prosíme, nahlaste třídním učitelkám přítomnost Vašeho dítěte během prázdninového provozu. A v případě Vašeho zájmu, vyplňte závaznou přihlášku. Termín odevzdání přihlášky je do 31.5.2021.

Děkujeme  za pochopení.   

V Praze dne 22.4.2021   Mgr. Michaela Eklová