V říjnu a listopadu probíhají v mateřské škole interaktivní programy z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2020, konkrétně Cesta do naší historie a Preventivní program pro děti z MŠ.