přihlásit do LYFLE lockadministrace
FMŠ Na Výšinách

Individuální on-line konzultace  únor 2022

Vážení rodiče,

pro lepší informovanost, která učitelům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí, probíhají v lednu a únoru on-line individuální konzultační hodiny.

Předmětem těchto schůzek může být: školní zralost, zápis do ZŠ, odklad školní docházky, rozvoj dítěte, stravování, silné i slabé stránky Vašich dětí, pokroky nebo případné problémy Vašeho dítěte.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci budou probíhat konzultační hodiny on-line.

V případě Vašeho zájmu, zkontaktujte dopředu třídní učitelku, která s Vámi domluví konkrétní časový termín a následně Vám bude zaslán odkaz pro připojení. Konzultace trvají cca 10 minut.

Těší se na Vás třídní učitelky MŠ

Třídy:

1.D  -24.2. od 13.00 – 14.00 hodin

1.C- 22.2. od 13.00 – 14.00 hodin

1.A- 24.2 od 13.00 – 14.00 hodin

1.B-23.2. od 13.00-14.00 hodin

2.A – 23.2 od 13.00 – 14.00 hodin a 24.2- 13.00-14.00  hodin

2.B – 22.2. od 13.00-14.00 hodin  a 23.2 v 13.00-14:00 hodin

3.A – 25.2 od 12.00 do 13.00 hodin

3.B – 22.2. od  12.30-13.30, 28.2. od 12.30-13.30 hodin

3.D – 21.2 a 28.2 od 17:00 do 18:00 hodin