Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy,

 Na Výšinách 3/1075,

Praha 7

IČ: 49 62 44 15

Datová schránka: 

dy8vcqp

Den otevřených dveří:

 Úterý: 31.3.2020 od 15.00 do 17.00 hodin.

 Vloženo: 6.12.2019

Od 1. 9. 2019 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.                                                                        Základní částka pro školní rok 2019/2020  na celodenní provoz činí 670,-Kč měsíčně a na polodenní provoz 460,- Kč měsíčně.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku 5 let.

Výpočet pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2019 /2020.

1) Výše neinvestičních výdajů za předcházející kalendářní rok / 2018/

     Náklady celkem 3575 642,- Kč

2) Měsíční náklady 297 970,- Kč

3) Měsíční náklady na dítě 1336,- Kč

3) Úplata dle vyhlášky -50% nákladů  670,-Kč

 

V Praze dne 30.4.2019               

Mgr. Michaela Eklová

                                         

Kulturní akce

tento měsíc

únor

Kontaktujte nás

Provozní doba

6,30 – 17,00 h 
dopolední vyzvednutí  12:30 – 13:00
odpolední vyzvednutí  15:00 – 17:00

Sledujte nás  na facebboku:

FMŠ Na Výšinách

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz

DSC_0136