Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy,

 Na Výšinách 3/1075,

Praha 7

IČ: 49 62 44 15

Datová schránka: 

dy8vcqp

Úplata za předškolní vzdělávání byla dle §6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v březnu 2020 adekvátně ponížena:

 Březen 2020:

Celodenní provoz:  335,- Kč

Polodenní provoz : 230,-Kč      

 

Duben 2020:

Celodenní provoz:  0,-Kč

Polodenní provoz : 0,-Kč      

Květen: 

Celodenní provoz:  180,-Kč

Polodenní provoz : 120,-Kč    

Červen:

Celodenní provoz: 670 ,-Kč

Polodenní provoz : 460,-Kč

V Praze dne 6.5. 2020 Mgr. Michaela Eklová

Aktualizace 31.5.2020

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

FMŠ NA VÝŠINÁCH

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2020.

Fakultní mateřská škola  Na Výšinách bude otevřena od 29. 6. 2020 do 17. 7. 2020

Platby na prázdniny: Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) trvá školní rok od 1.9 do 31.8 daného roku, po tuto dobu je nutné uhradit úplatu za předškolní vzdělávání – „školné“ i v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den.

Výše platby je upravena dle počtu dní provozu mateřské školy

Přepis „ školné na prázdniny“  v alikvotní výši

Celodenní provoz

Červenec: 400 ,- Kč

Srpen: 0

 

Polodenní provoz- Želvičky, Medvíďata  1. D

Červenec: 270 ,- Kč

Srpen: 0

Letní provoz bude probíhat v MŠ Kostelní.

 

 

 

Dodatek školního řádu č.1

Opatření Covid 19

ZDE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění stahujte

ZDE

Kontaktujte nás

Provozní doba

6,30 – 17,00 h 
dopolední vyzvednutí  12:30 – 13:00
odpolední vyzvednutí  15:00 – 17:00

Sledujte nás  na facebboku:

FMŠ Na Výšinách

"Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let“ , Vám bude posláno elektronicky.

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz

DSC_3297