Granty 2017

 

 

Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017:

 • Vědecké pokusy a činnosti na podporu přírodovědné gramotnosti v předškolním věku

 • Písmo- jako vědomá stopa
   

Granty 2018

 

 

Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018:

 • Podpora profesního růstu u učitelů v oblasti předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku

 • Posílení podpory učitele při organizaci vzdělávacího procesu v rámci ICT
   

Granty 2019

 

 

Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019:

 • Zodpovědně s penězi aneb moje první peníze

 • Rozvoj profesní identity
   

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz