Informace pro studenty

Vážení studenti,

jako Fakultní mateřská škola nabízíme možnost absolvovat u nás pedagogickou praxi- předškolní výchova.

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte s dostatečným předstihem na: skola@msnavysinach.cz

 S sebou: zdravotní průkaz, přezuvky, vhodné oblečení.

Příchod do mateřské školy v 8.00 hodin.

 Těšíme se na Vás!

Doporučujeme se seznámit

 

  • RVP

  • školním řádem FMŠ

  • organizačním řádem FMŠ

  • provozním řádem FMŠ

  • ŠVP

  • TVP

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz