Tradiční aktivity

Divadelní představení 

Interaktivní programy

Workshopy

Exkurze

Výstavy 

Poznávání Prahy

Galerie

Koncerty

Výšinské posvícení

Dopoledne podle pana Lady

Štrůdlování

Vánoční trhy  

Mikulášské nadělování

Výšinský karneval

Vynášení paní zimy

Velikonoční jarmark 

Čarodějnice ve FMŠ 

Olympiáda

Zahradní slavnost

Vánoční besídky, besídka pro maminky.

 Pro předškolní děti úzká spolupráce s ZŠ, projekty- hrátky s interaktivní tabulí a Medvídek Nivea.

Filosofie FMŠ - Uvědomujeme si, že úplně každé dítě je osobnost, má své specifické schopnosti, vlohy a nadání a je na nás, učitelích, abychom je nasměrovali a vedli tou správnou cestou za poznáním… 
Proto usilujeme o vytvoření bezpečného, otevřeného a vlídného prostředí, kde se děti, rodiče i zaměstnanci FMŠ budou cítit dobře.

​ Muzea:

 • Národní zemědělské muzeum

 • Muzeum Kampa

 • Sovovy mlýny

 • Národní technické muzeum

 • Muzeum městské hromadné dopravy v Praze

 • Národopisné muzeum

 • Národní galerie

 • Vila Pellé

​ Divadla:

 • Buchty a loutky

 • Divadlo Evy Hruškové

 • Divadlo Tondy Novotného

 • Divadlo v Dlouhé

 • Divadlo Minor

 

Prohlídky/ exkurze:

 • Břevnovský klášter

 • Valdštejnská zahrada

 • Anežský klášter

 • Královská cesta I.- II. část

 • Akademie výtvarných umění

 • Karlínské divadlo

 • Rudolfinum

 • HZS  Praha 7

 • Stadion Sparta

Ekologické programy

na školní zahradě -

pořad o dravcích, farma zvířátek

 

Ekologické činnosti v prostoru školní zahrady - Babičina zahrádka- pěstování bylinek

 

Spolupracujeme:

 • Planetárium hlavního města Prahy

 

 • Lesy hl. m. Prahy

 

 • Polodenní a celodenní výlety

 

 • Škola v přírodě pro předškoláky

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz