Dokumenty FMŠ

Zde naleznete dokumenty a informace o naší FMŠ.

Návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021 - vyvěšeno 22.11.2018

Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz